Екип

Ръководство

д-р Митко Василев

Главен управител
Представител на Бавария в България

+359 2 816 30 10

Напиши имейл

Кармен Щрук

Заместник-управител

+359 2 816 30 20

Напиши имейл

DEinternational

Цанко Цанков

Ръководител DEinternational

+359 2 816 30 24

Напиши имейл

Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти

+359 2 816 30 23

Напиши имейл

д-р инж. Красимира Димитрова

Ръководител проект „Young Energy Europe“

+359 2 816 30 31

Напиши имейл

Татяна Делчева

Маркетинг / Бизнес контакти

+359 2 816 30 21

Напиши имейл

Фирми членове и събития

Таня Гергинова

Фирми членове и събития

+359 2 816 30 25

Напиши имейл

Василена Димитрова

Фирми членове и събития

+359 2 816 30 26

Напиши имейл

Любаша Игнатовска

Фирми членове и събития / DEinternational

+359 2 816 30 33

Напиши имейл

Връзки с обществеността

Гергана Генова

Връзки с обществеността

+359 2 816 30 22

Напиши имейл

Иванка Мирчева

Връзки с обществеността

+359 2 816 30 60

Напиши имейл

Обучение и квалификация

Соня Банкова

Обучение и квалификация

Панаири

Илия Тодоров

Кьолнски панаир
Представителство в България

+359 2 816 30 32

Напиши имейл

Кармен Вранчев

Дюселдорфски панаир
Представителство в България

+359 2 816 30 13

Напиши имейл

Кремена Вълчева

Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски панаири
Лайпцигски панаир
Представителство в България

+359 2 816 30 27

Напиши имейл

Мичо Чипев

Нюрнбергски панаир
Представителство в България

+359 2 816 30 30

Напиши имейл

Администрация, Човешки ресурси

Петя Патрашкова

Асистент на Главния управител
Човешки ресурси

+359 2 816 30 12

Напиши имейл

Елвира Блуменберг

Фронт офис

+359 2 816 30 10

Напиши имейл

Димитър Анчев

Техническа поддръжка, домакин

+359 2 816 30 18

Напиши имейл

Финанси

Петя Николова

Счетоводство и контрол

+359 2 816 30 10

Напиши имейл