Практика в ГБИТК

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) Ви предлага възможност да вземете активно и реално участие в разнообразните дейности на Камарата и да дадете успешен старт на Вашето професионално развитие.

Вашият профил:

 • Вие сте студент или наскоро завършил висше образование и желаете да натрупате практически опит в избраната от Вас област;
 • Владеете отлично български и немски език;
 • Отличавате се с желание за работа в екип, отговорност, ангажираност.

Вашите задачи:

DEinternational

 • участие в предоставянето на услуги за германски и български предприятия;
 • комуникация със заинтересовани фирми;
 • запознаване с практическата дейност при организацията на делегации и при посредничеството за създаване на делови бизнес.

Моля, изпратете мотивационно писмо и автобиография на немски език до: Цанко Цанков (tzanko.tzankov(at)ahk.bg)

Панаири

 • участие в ежедневната дейност на ГБИТК като представителство на панаирите Дюселдорф, Лайпциг, Мюнхен и Нюрнберг;
 • сътрудничество при организацията на панаирни изяви на български фирми и при предоставянето на информационни материали на заинтересовани както и панаирно-представени фирми.

Моля, изпратете мотивационно писмо и автобиография на немски език до: karmen.vranchev(at)ahk.bg или kremena.valcheva(at)ahk.bg

Координация фирми членове

 • участие в процеса на координация между ГБИТК и фирмите членове;
 • организация на събития.

Моля, изпратете мотивационно писмо и автобиография на немски език до: Кармен Вранчев karmen.vranchev(at)ahk.bg 

Какво предлагаме?

 • стаж от 3 до 6 месеца в следните отдели: Координация на фирми членове, DEinternational, Панаири
 • участие в събитията, организирани от ГБИТК;
 • възможности за контакти с водещи германски и български фирми;