Учредяване на дружество в Германия

Германо-Българската индустриално-търговска камара съвместно със своите партньори в Германия Ви предлага компетентна и задълбочена подкрепа, както и професионално консултиране за стартирането на бизнес във Федералната република.

© Getty Images/Paul Bradbury

Консултиране на български фирми

Създаването на бизнес в Германия Ви предлага много предимства. Вие можете да оперирате директно на германския пазар, да бъдете намерени лесно и като местна фирма да бъдете възприемани като по-надеждна такава от Вашите германски бизнес партньори. Създаването на бизнес обаче е бюрократично предизвикателство.

Нашият опитен екип ще се справи с бюрокрацията, свързана с учредяването на Вашето дружество в Германия, и ще проправи пътя за успешен старт:

  • Проверяваме дали предложеното от Вас име на дружеството може да бъде използвано
  • Създаваме предписаните от закона учредителни документи
  • Организираме срещата с нотариус
  • Координираме откриването на фирмен профил
  • Регистрираме Вашата фирма
  • Изготвяме регистрационна форма за данъчната администрация

По този начин Вие можете да се съсредоточите върху бързото и гладко стартиране на Вашия бизнес. Моля, запознайте се с информацията по-долу:

Правни форми при учредяване на дружество в Германия

Информирайте се за най-важните правни форми при учредяване на дружество в Германия и направете най-добрия избор за Вас. ГБИТК работи в тясно сътрудничество с германски правни експерти и нотариуси.

• Обща информация при учредяване на дружество в Германия ще намерите тук (на англ. език)
• ГмбХ в Германия е еквивалентно на Дружество с ограничена отговорност (ООД) в България. Прочетете повече тук (на англ. език)
• Опростената форма на ГмбХ е дружество с ограничена отговорност с нисък основен капитал - 1€, т. нар. Unternehmergesellschaft или съкратено UG, която изисква по-нисък капитал и е лесна за учредяване. Разберете повече тук (на англ. език)
• Повече информация относно създаването на холдингово юридическо лице в Германия ще намерите тук (на англ. език)

Започнете бизнеса си в Германия сега: онлайн

Попълнете <link bg dienstleistungen founding-a-company-in-germany founding-a-company-in-germany-registration _blank>онлайн формуляра и създайте свой собствен бизнес навсякъде в Германия. С помощта на надеждни партньорски услуги и на достъпна цена ще Ви окажем съдействие чрез немски нотариуси, адвокати и данъчни консултанти през целия процес на учредяването на новата фирма.

Онлайн формуляр за регистрация

Регистрирайте се тук.

Отворете банкова сметка

При трудности с откриване на банкова сметка в Германия или с информация относно платежоспособността на немски бизнес партньор, моля да се обърнете към ГБИТК.

Съпътстващи фирмени услуги в Германия

ГБИТК може да Ви консултира относно въпроси в Германия, свързани с трудовите и данъчните разпоредби, изпращане на служители, ТРЗ и счетоводни услуги, пощенски и/или офис адрес и/или телефонен номер, където да получавате телефонни обаждания и поща до Вас. При необходимост може да предложим и немскоговорящ персонал.