B2B-телефонен маркетинг и рекламна мейлинг кампания

B2B-телефонен маркетинг

Представяне на предложения за сътрудничество от български производители на германски компании

Цена: 2500 Евро без ДДС

 • Определяне на целевите групи в Германия;
 • Свързване по телефон с до 50 - 70 германски фирми, кратко представяне на фирмената дейност и възможностите за бизнес партньорство и запитване за интерес;
 • Изпращане по имейл на по-детайлно представяне на българската компания и предлаганото от нея бизнес-партньорство на заинтересованите германски компании;
 • В случай че германската фирма желае да установи контакт, могат да се организират online B2B разговори срещу допълнително заплащане в размер на 60 Euro без ДДС на германска фирма. При желание ще бъде осигурен превод.

   

Рекламна мейлинг кампания

Рекламна мейлинг кампания за български фирми/български изложители на германски панаири

Цена: 1500 Евро без ДДС

 • Определяне на целевите групи в Германия;
 • Създаване на база данни с до 100 германски компании;
 • Изготвяне на немски език и изпращане по пощата на фирменото представяне и възможностите за сътрудничество с българската фирма, Печатните и пощенските разходи се заплащат допълнително и не са включени в посочената цена;
 • Изпращане и на покана за посещение на панаирния щанд на българската фирма;
 • За организиране на B2B-среща на щанда на българската фирма се калкулират по 60 Евро без ДДС за среща с една германска фирма.