Експортна инициатива Енергия

Във времена, в които запасите от изкопаемите горива намаляват, а цените на енергията непрекъснато се покачват, в цял свят нараства нуждата от иновативни технологии, понижаващи консумацията на енергия. По отношение на енергийната ефективност Германия се радва на отлична репутация.

© Mimadeo/Shutterstock.com

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) предоставя всеобхватно консултиране и подкрепа на германски фирми от сферата на възобновяемите енергийни източници при осъществяването на техни проекти в страната. В рамките на експортна инициатива „Енергия“ на германското Федерално министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK) ГБИТК организира събития за създаване на бизнес контакти в България и Германия.

Фирмите могат да се обърнат към ГБИТК и индивидуално, за да създадат делови контакти и да получат информация за състоянието на българския пазар. Германските компании имат също така възможността да се представят пред потенциални български партньори посредством специализираните публикации и онлайн информационните канали на ГБИТК. Фирми от бранша, които вече оперират на българския пазар, биха могли в рамките на Специализирана комисия „Енергетика“ към ГБИТК да осъществят контакт помежду си и да работят заедно за създаване на привлекателни рамкови условия.

Експортната инициатива „Енергия“ на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK) подпомага навлизането на германски технологии и ноу-хау за щадящи климата енергийни решения „Made in Germany“ по целия свят.

Поставя се фокус върху областите възобновяема енергия, енергийна ефективност, интелигентни мрежи и съхранение. Все по-голямо внимание се насочва и към новите технологии като Power-to-Gas и горивни клетки.

От 2009 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) допринася за свързването на германски и български пазарни играчи от областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност чрез различни прояви в рамките на Експортната инициатива „Енергия“.

Събития на ГБИТК в рамките на Експортната инициатива „Енергия“:

Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България, 12-30.05.2020 г.

Виртуална конференция и бизнес срещи с германски фирми на тема: „Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България“
→ Повече информация: ONLINE Конференция и бизнес срещи с германски фирми „Нискоенергийни сгради“ (ahk.de)

Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Системи за централизирано и децентрализирано отопление и охлаждане, 22-31.03.2022 г.

Виртуална конференция и бизнес-срещи с германски фирми на тема: „Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Системи за централизирано и децентрализирано отопление и охлаждане“
→ Повече информация: Виртуална конференция: Германски технологии за устойчиво отопление и охлаждане. Централизирани и децентрализирани системи. (ahk.de)

Децентрализирано снабдяване на общини с ВЕИ енергия. Опитът на Германия и възможностите в България, 7-10.11.2023 г.

Конференция и бизнес-срещи с германски фирми на тема: Децентрализирано снабдяване на общини с ВЕИ енергия. Опитът на Германия и възможностите в България“
→ Повече информация: „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ ЕНЕРГИЯ“ (ahk.de)