women’s network@dbihk

Идея и визия

Целта на инициативата "women‘s network@dbihk" е да предложи на жените сред членовете на ГБИТК платформа за по-добра комуникация помежду им, да насърчи обмена сред тях и да предизвика мотивация за активно участие в работата и мрежата на Камарата.

В women‘s network@dbihk жените, членове на ГБИТК ще могат да се срещат и да обменят идеи по различни теми от различни индустрии и йерархични нива. Фокусът ще  бъде върху споделянето на ноу хау, взаимното подпомагане, както и създаването на контакти и партньорства и извън ГБИТК.

Тази инициатива на ГБИТК ще насърчава споделяне на всеобхватана и релевантна информация, откриването на нови бизнес възможности, взаимната подкрепа и създаването на хъб за интелигентни, талантливи и ориентирани към бъдещето жени.

Поредица от събития на women‘s network@dbihk ще се фокусират върху професионалния успех на жените. През цялата година, организираните събития, ще дадат възможност за общуване със съмишленици и ще породят ентусиазъм за активно участие в в мрежата на ГБИТК.

Инициативите имат за цел да предоставят на участниците уникални възможности за създаване на бизнес контакти, професионално и личностно развитие. Събитията ще спомагат на жените при изграждане на тяхната кариера и да споделят своя опит с други жени.

Събитията на women‘s network@dbihk са замислени като платформа за споделяне на опит и обединяване на динамични, успешни и уверени жени лидери и служители. Съдържанието на инициативите има за цел да мотивира участничките да преодолеят традиционните бариери и да окажат влияние в собствената си област, да осъществят промяна и да заемат лидерски позиции.


Инициативи

Вдъхновете се от предстоящите:

•Дискусии и уъркшопи
•Семинари и работни срещи
•Интервюта
•Социални медии
•Best Practice Tours
•Sofia Women's Leadership Conference - ежегодна конференция, посветена на лидерството на жените в бизнеса, политиката и обществото.


Нашите партньори:

women's network@dbihk ще работи и ще си сътрудничи в партньорство с други местни организации и институции:

•Съвет на жените в бизнеса в България
•Български фонд за жените
•Посолство на Германия в София
•Германски политически фондации в България
•Представителства на ООН в България
•Общности на стартиращи компании
•Други двустранни търговски камари в България
•Университети и образователни институции


Събития

Жените лидери в LinkedIn - Как да бъдем примера, който никога не сме имали (5 стъпки за създаване на вдъхновяващо съдържание), 26 септември,17:00-19:00ч.

LinkedIn е професионалната мрежа №1 в света. Милиони млади жени я ползват всеки ден, за да вървят по своята кариерна пътека. И те имат нужда от вас - лидерите, които могат да им помогнат да постигат целите си.

По време на нашия уъркшоп на 26 септември 2023 г. Александър Кръстев, създател на BookMark, първата българска агенция за LinkedIn маркетинг, ще ви покаже ЗАЩО и КАК да работите върху позиционирането си като идейни лидери в платформата. Той ще сподели своята методология вза създаване на вдъхновяващо съдържание в LinkedIn и за изграждане на личнен професионален бранд с мисъл за следващото поколение жени лидери. За да бъдете примера, от който може би сте имали нужда на тяхно място, но не сте имали!

Отзвук от събития

Kick-Off-Event women’network@dbihk

На 18.05.2023 г. с Kick-Off Event  Германо-Българската индустриално търговска камара (ГБИТК) даде старт на най-новата си инициатива women‘s network@dbihk.

Събитието откри Н.Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в България.

Тим Курт, президент на ГБИТК, и д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, също поздравиха всички участници.

След краткото представяне на концепцията на women'network@dbihk последва оживена дискусия с участието на д-р Мая Найденова, вицепрезидент на ГБИТК, Милена Драгийска, Радиана Радева-Херолд, д-р Сийка Кацарова в качеството си на членове на Управителния съвет на ГБИТК.

Модератор на събитието бе Кристина Баксанова, Head of International News Desk, bTV Media Group.