Импресум

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

Интерпред –  СТЦ София
сграда А, ет. 3
бул. „Драган Цанков“ 36
1040 София

Тел. : +359-2-81630-10
Факс: +359-2-81630-19
Имейл: info@ahk.bg

Упълномощен представител: Соня Миклай, главен управител

Всички документи и файлове на уеб сайта на ГБИТК са изготвени от нас с възможно най-голяма прецизност. Въпреи това не можем да поемем отговорност за точността и пълнотата на информацията, за информация и препоръки, отнасящи се до правните области: ние не предлагаме правни съвети. Изключваме отговорност за щети, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на уебсайта и съдържащата се в него информация.

Всички снимки на този сайт са защитени с авторско право и изискват предварително писмено одобрение от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

 © Copyright 2018 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)