Награда на германската икономика в България

С Наградата на германската икономика ежегодно се отличават компании, допринесли за развитието на германо-българските икономически отношения през предходната година.

© DBIHK

Целта на наградата е да допринесе за по-нататъшното развитие на германо-българските икономически отношения и да мотивира компаниите за делови контакти с немски партньори. Наградата се връчва в четири категории: Голямо предприятие, Малко и средно предприятие, Социален ангажимент и Стартъп компания. 

Критерии за избор на лауреатите (фактори на успеха):

 • Инвестиции в България с цел повишаване броя на работните места и подобряване на бизнес средата в България;
 • Принос за увеличение на търговията с Германия (внос или износ);
 • Свързаност с германската икономика, т.е. „немски елемент“;
 • Реализирани програми, свързани с повишаване квалификацията на служителите; проекти в областта на околната среда и опазването на климата; социална ангажираност;
 • Други заслуги и инициативи за развитието на двустранните икономически отношения;
 • Да изпълнява изцяло и постоянно законовите изисквания за опазване на околната среда в дейността си и да намалява въглеродния отпечатък;
 • Да анализира въздействията от своите решения и дейности върху околната среда и да променя практиките си, като си поставя екологични цели в традиционните и присъщи нему дейности;
 • Да влияе върху обществените групи, с които взаимодейства и върху средата, в която работи, с цел промени, водещи до ползи за околната среда, природата и хората;
 • Наличие на иновативност и иновационен потенциал; (усвояване на нови продукти, технологии и ноу-хау, използване на ИКТ);
 • Устойчив икономически растеж и ресурсна обезпеченост;
 • Използване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии;
 • Принос в бъдещи теми и тенденции, като например: дигитализация, мобилност, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, съкращаване и оптимизиране на веригите на доставки и др.

Определяне на победителите:

Победителят във всяка една от категориите се определя от жури от високопоставени представители на бизнес средите, политиката и дипломацията. Официалното връчване на наградите ще се проведе на 25.01.2024 г.

Ако желаете да рекламирате Вашата фирма в рамките на това престижно събитие, свържете се с нас.

Ще очакваме Вашите номинации под формата на 3 мин. видеоклип по Ваш избор (на български/немски език със съответните субтитри или на английски език), в който да ни споделите за Вашите успехи, предизвикателства, инвестиции, нови бизнес партньори, дигитална трансформация и др. през 2022 г.

Кандидатствайте тук.

Отличени компании

2004

Пирин Текс ООД, Фесто Производство ЕООД

2005

Софарма АД, Болярка Велико Търново АД

2006

Сименс ЕООД, Спесима ООД, Макском ЕООД

2007

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, Елиттур ООД, Петров П.М. EOOД

2008

Вестникарска група България ООД, Филкаб АД, СънСЪРВИЗ ЕООД

2009

Аурубис България AД, Иксетик EООД, Тандем-В ООД, Шарлопов Хотелс ЕАД (специална награда за български инвестиции в Германия)

2010

АББ Аутомейшън ЕООД, Гео Пауър ООД, М+С Хидравлик АД

2011

КолПойнт Ню Юръп АД, Юпитер 05 ООД

2012

Луфтханза Техник София ООД, Винтерхалдер България ЕООД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

2013

АББ България ЕООД, Тангра АВ ООД, САП Лабс България ЕООД

2014

Булпрос Консултинг AД, КАН Учтехспорт България, Рефан България ООД

2015

Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД (BHTC), Скейл Фокус АД, ЛИДЛ България ЕООД & КО.КД

2016

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Мултивак България Продакшън ЕООД, Кауфланд България ЕООД & Ko.КД, Билла България ЕООД

2017

Витте Аутомотив България ЕООД, AMK Задвижваща и управляваща техника ЕООД, Лидл България ЕООД & КО.КД, Елпром Троян ЕООД

2018

Тед Бед ЕАД, Нухелт АД, Алианц България холдинг АД

2019

Кауфланд България, Лигна груп, Лидл България, Девелиот

2020

„ВОСС Аутомотив България“, „Индустриален и логистичен парк Бургас“, „САП Лабс България“, „ЛАМ'ОН“

2021

„Фесто производство“, „Смарт органик“, „УниКредит Булбанк“, „Payhawk“

2022

"Бош България", "Дронамикс", "Бош България", "Кинетик аутомотив"

2023

„Шварц Глобал Сървисис България“, „ЛогиСофт“, „Кауфланд България“