Условия за публикуване на обяви

Обяви на интернет страницата

В секциите Кариерно развитие, Обяви за недвижими имоти и Други предложения

Моля, за публикуване на Вашата обява да ни изпратите текст с обем до 1500 символа (вкл. интервалите) на български и на немски език. Вашето предложение може да съдържа още изображение, лого, линк към PDF-файл и др. 

Цени според срок на обявата и членски статус 1 месец 3 месеца 1 година
Цена за членове на ГБИТК (без вкл. ДДС) 115 евро 230 евро 690 евро
Цена за нечленове на ГБИТК (без вкл. ДДС) 140 евро 280 евро 830 евро

Обяви в седмичния информационен бюлетин на ГБИТК

Обем: до 800 знака (вкл. интервалите)

Език: български и немски език

Изображение: формат PNG, JPEG- резолюция не по-малко от 150dpi, PDF

Забележка: възможност за линк
 

Цени според срок на обявата и членски статус 1 седмица 1 месец
Цена за членове (без вкл. ДДС)
Членовете на ГБИТК получават една публикация
годишно безплатно.
90 евро 290 евро
Цена за нечленове (без вкл. ДДС) 110 евро 340 евро

Рекламен банер в седмичния информационен бюлетин на ГБИТК

Формат: 250 X 150 пиксела

Файлови формати: PNG, JPEG - Резолюция не по-малко от 150 dpi, PDF

Цени според срок на обявата и членски статус 1 седмица 1 година
Цена за членове (без вкл. ДДС) 60 евро 1650 евро
Цена за нечленове (без вкл. ДДС) 70 евро 2230 евро