За нас

Това сме ние

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньортства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

Органиграма    Видео

История

  • 1993 откриване на Представителството на германската икономика в България (RDW) на 02.03.;
  • 1995 учредяване на Деловия клуб на германската икономика (AKDW) на 28.03.;
  • Поемане на представителствата на геманските панаирни дружества: Мюнхен (1995), Лайпциг (1995), Франкфурт (1997), Кьолн (1998), Дюселдорф (2000), Нюрнберг (2002);
  • 2004 Основаване на двустранната Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) след подписването на междуправителствена спогодба. Закриване на RDW и сливане на Деловия клуб на германската икономика (AKDW) с ГБИТК.
Управителен съвет

Управителният съвет подпомага дейностите на ГБИТК, следи за спазването на целите, приема насоките за управление на Kамарата и защитава интересите на нейните членове. Той действа в съответствие с решенията на Oбщото събрание и споразуменията с DIHK.

Членове на УС

Комплайънс кодекс на ГБИТК

ГБИТК упражнява своята дейност в съответствие с действащите закони и задължава своите членове, почетни членове, членуващите фирми и търговски партньори също да извършват своите дейности съобразно законовите разпоредби.

Комплайънс кодекс на ГБИТК

Стратегия 2022-2024 и годишна тема 2022: Устойчив икономически растеж

Вашият партньор в България

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти. Германо-Българската индустриално-търговска камара е:

1. Официално представителство на германската икономика

ГБИТК представлява германската икономика в България, информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България и работи в интерес на двустранните икономически отношения;

2. Организация, базирана на членство

ГБИТК подкрепя сътрудничеството между германски и български фирми и институции; защитава интересите на своите членове като играе ролята на техен глас спрямо българската политика, държавна администрация и общественост; подпомага различни проекти в партньорство с български фирми и институции;

3. Консултант на фирми

ГБИТК в рамките на запазената марка за услуги DEinternational предоставя информационни разработки и консултира германски и български фирми с цел подпомагане на тяхната външнотърговска дейност; организира и провежда търсене на делови партньори, бизнес срещи, кооперационни борси, делови пътувания, конференции, информационни форуми, тематични проекти; подготвя информационни материали и анализи по икономически и правни въпроси, извършва пазарни и маркетингови проучвания;

4. Официално представителство на германски панаири

ГБИТК е официален представител за България на четири от най-големите германски панаира – Дюселдорфския, Нюрнбергския, Мюнхенския и Лайпцигския – и подпомага български изложители и посетители при интерес и участие в германските изложения.