Счетоводни услуги

© DBIHK

Предлагаме комплексно административно обслужване за германски фирми с несамостоятелни клонове и филиали, предприятия и дъщерни дружества. Покриваме целия спектър от услуги: водене на счетоводство, данъчни декларации, плащания и заплати, годишно приключване, приспособени към Вашите нужди. В сътрудничество с наш дългогодишен партньор водим за Вас финансовото счетоводство и/или администриране на заплатите.

Финансово счетоводство

 • Цялостно водене на счетоводството според българското законодателство
 • Предоставяне на месечни отчети (на немски, английски или български език)
 • Данъчна регистрация в България
 • Съставяне на месечни ДДС-декларации
 • Годишно приключване, включително подаване на годишна данъчна декларация

        Необходими документи:

 • Поръчка към ГБИТК за извлечение от търговския регистър 
 • Удостоверение от компетентната данъчна служба 
 • Данни за банкова сметка 
 • Пълномощно за данъчно обслужване

Ведомости за заплати

 • Регистрация като работодател
 • Месечни ведомости за заплати и отчитане на командировъчни разходи
 • Подаване на информация към НАП и внасяне на данъци и осигуровки, обвързани с работните заплати

   Необходими документи:

 • Поръчка към ГБИТК за извлечение от търговския регистър
 • Удостоверение от компетентната данъчна служба
 • Данни за банкова сметка
 • Пълномощно за данъчно обслужване