Услуга „Подбор на персонал“ на ГБИТК

Екипът на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) подпомага български и германски компании при наемането на квалифицирани работници. За запълване на ръководни позиции, което обикновено предполага директен подход към кандидатите, препоръчваме да работите с нашата партньорска компания CT Executive Search.За предлагащите работа: Процесът на набиране на професионалисти се състои от следните стъпки

Фаза 1: Създаване на профил с изискванията

Ние подпомагаме създаването на длъжностна характеристика със съответните задачи и изисквания:

 • Консултация
 • Анализ на Вашия бизнес и на Вашата корпоративна култура
 • Определяне на крайни срокове и целеви профил: задачи, изисквания и пакет възнаграждения

Фаза 2: Реклама

Публикуване в:

 • комуникационните канали на ГБИТК (Интернет страница и социални мрежи)
 • Интернет портали за работа и специализирани списания
 • Трудови борси

Фаза 3: Оценка на постъпилите профили

 • Преглед на получените заявления
 • Телефонен контакт/ разговор с кандидатите от първия предварителен подбор
 • Лични или видео интервюта
 • Оценка на професионалния опит
 • Оценка на социалните умения
 • Оценка на езиковите умения (немски, английски и български)

Фаза 4: Окончателен подбор на кандидатите

 • Доклади за крайните кандидати
 • Организация на интервюта между кандидатите и Вашата компания
 • Обратна връзка относно резултатите от проведените интервюта
 • Подкрепа в преговорите за заплати