Екип

Ръководство

Соня Миклай

Главен управител
Представител на Бавария в България

Петя Николова

Прокурист / Ръководител финанси

DEinternational

Цанко Цанков

Ръководител DEinternational

Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти

Татяна Делчева

Маркетинг / Бизнес контакти

д-р инж. Красимира Димитрова

Ръководител проект „Young Energy Europe“

Фирми членове и събития

д-р Кармен Вранчев

Ръководител Фирми членове и събития
Представител на Дюселдорфския панаир в България

София Тричкова

Фирми членове и събития

Корпоративни комуникации

Катя Георгиева

Ръководител Корпоративни комуникации

Иванка Мирчева

Корпоративни комуникации

Обучение и квалификация

Соня Банкова

Ръководител проекти Обучение и квалификация

Панаири

Кремена Вълчева

Представител на
Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски панаири в България
Лайпцигски панаир в България

д-р Кармен Вранчев

Ръководител Фирми членове и събития
Представител на Дюселдорфския панаир в България

Мичо Чипев

Нюрнбергски панаир
Представителство в България

Администрация

Таня Гергинова

Ръководител администрация и връзки с институциите
Асистент на главния управител

Елвира Блуменберг

Приемна

Димитър Анчев

Техническа поддръжка

Дуално професионално обучение

д-р инж. Красимира Димитрова

Ръководител проект „Young Energy Europe“

Финанси

Петя Николова

Прокурист / Ръководител финанси

Димитър Илиев

Счетоводство

Germany Trade & Invest

Милена Стойчева

Асистент

Vorstand

Соня Миклай

Главен управител
Представител на Бавария в България

Тим Курт

Президент
/Аурубис България АД/

д-р Мая Найденова

Вицепрезидент
/ИнтерГест ООД/

Рамон Харпс

Вицепрезидент
/BePro ЕАД/

д-р Хорст Щюер

д-р Хорст Щюер
/Б.Браун Медикъл ЕООД/

Александър Миланов

Член на управителния съвет
/БМВ България ЕООД/

Милена Драгийска

Член на управителния съвет
/Лидл България ЕООД енд Ко. КД/

д-р Волф Харлфингер

Член на управителния съвет
/Каолин ЕАД/

Нико-Александър Ян

Член на управителния съвет
/Публисис АД/

Ивайло Славов

Член на управителния съвет
/DIGITALL Nature Bulgaria ЕООД/

Мартин Ниланд

Член на управителния съвет
/Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД/

Радиана Радева-Херолд

Член на управителния съвет
/m+w MediaNetworks EOOД/

Маркус Крьогер

Член на управителния съвет
/Digital Technology Center Commerzbank AG Sofia Branch/

Д-р Сийка Кацарова

Член на управителния съвет
/Български съюз по балнеология и спа туризъм/