Представителство Пловдив и регионални партньори

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Седалището на ГБИТК се намира в София, а през 2009 г. е създадено Представителство на Камарата в Пловдив. Управителният съвет на ГБИТК взе решение за избор на регионални партньори във Варна и Бургас, които да подпомагат германо-българското икономическо сътрудничество на местно ниво.

Снимки: Бургас © Виктор Налбантов / Varna: © Община Варна