Актуално от ГБИТК

Проучване на възможности за сформиране на консорциум от технологични германски компании за реализиране на устойчиви енергийни проекти в България

12/03/2024

Германското Федерално министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK) предоставя възможности за сформиране на консорциум от поне 4 германски фирми (предлагащи взаимно допълващи се технологични решения), които да се включат в реализирането на конкретни проекти извън Германия в областта на щадящите климата енергийни решения и зеления водород.

Всяка година от BMWK се избират до десет обещаващи проекта извън Германия в областта на енергийните решения, благоприятстващи климата, в чието реализиране участва група (консорциум) от германски технологични компании.

В тази връзка бихме се радвали да споделите с нас, ако имате информация за такива енергийни проекти в България, в чието изпълнение могат да се включат четири германски фирми, предлагащи технологични решения в посочените сфери.

Обръщаме внимание върху това, че BMWK финансира само сформирането на групата германски фирми и не финансира реализирането на енергийния проект в целевата страна.

Ето и необходимата информация относно кандидатстващия проект, която трябва да бъде представена пред BMWK:

 1. Описание на конкретния бизнес проект;
 2. Какво е текущото състояние на проекта?
 3. Има ли вече избрана локация?
 4. Виждате ли текущи несигурности/рискове в проекта?
 5. Получава ли проектното предложение политическа или структурна подкрепа от държавни институции?
 6. До колко сигурно е одобрението на проекта от страна на властите.
 7. Достатъчно сложно ли е предвиденото техническо решение, за да могат да се включат поне 4 германски участници в консорциум?
 8. Има ли времева рамка или тръжни срокове, които консорциумът трябва да спази? До кога най-късно консорциумът трябва да разработи/ предостави оферта?
 9. Какви германски технологични решения са необходими?
 10. Чрез какви механизми ще бъде финансиран или рефинансиран проектът?
 11. Има ли достатъчно и добре квалифицирани местни партньори за разработване и изпълнение на проекта в страната домакин?

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация.

Лице за контакт при ГБИТК:
г-жа Биляна Генова
E: bilyana.genova(at)ahk.bg
M: +359 894 646 711