Нови услуги за участници на германски панаири

Нови услуги за участници на германски панаири

От пролетта на 2020 г. пандемията, породена от COVID-19, направи невъзможен класическия панаирен бизнес в световен мащаб. И в тези трудни времена панаирният отдел на ГБИТК е на страната на своите партньори и клиенти. Оценяваме важността и значението на участието на български фирми в панаирни изложения в Германия, бизнес срещите, обмена на информация и контактите на място. За да създавате нови или да поддържате своите бизнес контакти във времето, в което не се провеждат присъствени панаири, разработихме нови услуги, с които да Ви подпомогнем. Те са насочени към български фирми изложители на панаири в Германия, както и към български фирми, желаещи да разширят контактите си с компании, които участват активно на водещи световни изложения в различни браншове.

Ако желаете да се възползвате от конкретна услуга или при въпроси от Ваша страна и необходимост от детайлна информация, ние с удоволствие ще Ви помогнем.

Новите услуги

Подпомагане на български фирми при създаване на делови контакти

Ние бихме могли да намерим подходящи фирми в Германия, да се свържем с тях и да ги информираме за Вашето желание за коопериране. За целта е необходимо да се дефинира целевата група и начина на бизнес сътрудничеството. Ние ще изпратим покана за коопериране на немски език, заедно с фирмено представяне, в което ще представим Вашата компания и ще опишем накратко Вашите желания. Ще приложим и формуляр-заявка, с който фирмите могат да заявят своя интерес за бъдеща съвместна работа. Текстовете на писмото-покана и формуляра-заявка ще бъдат съгласувани предварително с Вас. Нашата цел е да Ви съдействаме по възможно най-добрия начин за осъществяването на първи делови  контакт с потенциалните партньори.

Маркетинг и публикации в германски медии

Тази услуга дава отлична възможност да представите и популяризирате своята фирма, както и да събудите интереса на потенциални бизнес партньори в подбрани германски медии.

Маркетингът и рекламата са дългосрочен проект за повишаване на интереса на целевата група от потенциални бизнес партньори и биха допринесли за последващо развитие на делови отношения с фирми от Германия.

Предложението включва:

Разпространяване на прессъобщение в германски медии:

  • Превод на прессъобщението на немски език
  • Разпространение на прессъобщението в определени германски медии, съгласувани предварително с Вас
  • Изготвяне на пресклипинг на български език.

Предоставяне на контакти на германски фирми от различни браншове

Информацията и контактите са безценни. При тази услуга е необходимо само да определите целевата група – конкретен бранш или регион в Германия и ние ще Ви предоставим до 50 адреса на надеждни потенциални партньори (доставчици, търговски вериги, институции, индустриално-търговски камари, бизнес асоциации, браншови съюзи и др.). Като част от мрежата на германските външнотърговски камари на повече от 140 локации в 92 страни по целия свят ние и нашите партньори разполагаме с мащабна база данни с актуални контакти на фирми от различни икономики и браншове.