Станете наш член!

Като член на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) Вие сте част от международна бизнес общност на повече от 600 фирми и организации. Използвайте нашите събития и нашата мрежа, за да се запознаете с хората, които вземат решенията в областта на икономиката и политиката и за да имате актуална информация относно възможностите за бизнес и тенденциите в различните браншове и търговията.

© DBIHK

6 предимства на членството

Богата бизнес мрежа от контакти

 • Достъп до над 50 събития в България и Германия годишно;
 • За да подкрепим Вашия бизнес, ще публикуваме Вашите фирмени данни на нашата уеб страница в Годишника на Камарата.

Демонстрирайте присъствие

  • Списъкът с данните за контакт на членовете е достъпен за всеки на нашата интернет страница.
  • Възможност за организиране на тематични семинари със специфичното ноу-хау на Вашата фирма.
  • Новите членове имат възможност да се представят с кратък текст в седмичния ни бюлетин.
  • Възможност за повишаване популярността на Вашата фирма посредством рекламните възможности по време на нашите събития и онлайн платформи.

Специални условия

  • Като член получавате 20% отстъпка от цената на услугите на ГБИТК.
  • Повече от 20-те семинара на ГБИТК Ви дават възможност да разширите Вашите езикови познания, както и знанията си по културни, правни и икономически теми. Получавате 20% отстъпка от цената на семинарите.
  • Като член получавате 20% отстъпка за Вашите обяви в бюлетина на ГБИТК и на нашата интернет страница.

Винаги добре информирани

Като наш член Вие сте винаги отлично информирани относно актуалните събития в България. Наред със седмичния преглед на новините на немски и български език получавате и задълбочени анализи за предприятия и пазари. На всеки три месеца експерти от кръга на нашите членове анализират новото законодателство.

Лоби

Ние представляваме интересите на нашите членове пред институциите и органите, вземащи решенията в областта на икономиката и политиката. Отнасяме се сериозно към желанията, тревогите и идеите на нашите членове и ги представяме пред съответните инстанции.

Участие в нашите специализирани комисии

Посредством активната работа на специализираните комисии Германо-българската индустриално-търговска камара се застъпва за подобряването на рамковите условия в различни сфери на българската икономика, важни за фирмите членове.

ВИП-Партньори