Лайпцигски панаир

© Leipziger Messe/Grubitzsch

Лайпцигският панаир е един от най-старите панаири в света със своята над 800-годишна история и се характеризира с гъвкавост, модернизация и иновативни идеи. Като модерно дружество в сферата на услугите той се представя с перспективна концепция и пазарно ориентирана структура. Откритият през 1996 г. нов панаирен комплекс с над 270 000 м² застроена площ пленява с футуристичната и прозрачна архитектура. Ежегодно в Лайпциг се организират около 40 панаира и 120 конгреса, на които взимат участие над 10 000 изложители и над 1 000 000 посетители. Лайпцигският панаир има изградена мрежа от над 30 международни представителства.

Използвайте нашите събития, за да се информирате за актуалните иновации и тенденциите, да увеличите износа си и да изградите международна мрежа от контакти.

Календар на панаира