Информация за актуално състояние и кредитоспособност на фирми

Ние ще Ви осигурим сведения за актуалното състояние на фирми, регистрирани в Германия, както и информация за кредитоспособността на избрани от Вас фирми.

© DBIHK

Справка за актуалното състояние на германска фирма

Справка за актуалното състояние на фирма, регистрирана в Германия, може да направите на следната интернет страница: www.handelsregister.de/rp_web/mask.do?Typ=n или www.jusline.de/handelsregister_auszug.html 

Информация за кредитоспособност на фирми

DEinternational, отделът за услуги към Германо-Българската индустриално-търговска камара, може да Ви осигури сведения за кредитоспособността и извлечения от търговските регистри на избрани от Вас фирми.