Bayern – Fit for Partnership

Bayern – Fit for Partnership - 10.06. – 14.06.2024

Регистрация
Тема: Дигитализация, електроника, полупроводници
Държава: България
Период: 10.06. – 14.06.2024 г.

Уважаеми участници, уважаеми предприемачи,

За да можем оптимално да подготвим горепосоченото събитие в рамките на програмата за обмяна на опит „Bayern – Fit for Partnership“, бихме искали да опознаем по-добре Вас и Вашата фирма. За целта е важно да разберем, какви са Вашите конкретни приоритети и интереси. Ето защо бихме искали да Ви помолим да отделите малко време и да отговорите на този въпросник.

При планирането и провеждането на събитието с удоволствие бихме се съобразили с Вашите допълнителни предложения и желания.
Благодарим за съдействието!

Данни за фирмата

Данни за участника (необходими за застраховката)

Пол*

Работен език*

Кратко описание на фирмата (моля отбележете X)

Вид на фирмата*

Сфера*

Брой работници и служители*

Годишен оборот*

Кои области са от особен интерес за Вас?
(моля отбележете)

Електронни части (общо)*

Електронни части и компоненти (автомобилна промишленост)*

Индустрия 4.0 (продукти)*

Автоматизация, роботизация*

IT-сигурност (дистанционна поддръжка)*

Потребителска (развлекателна) електроника*

Сензори, задвижваща техника, хидравлика*

Поддръжка*

От кои сектори трябва да са баварските фирми? (моля, отбележете)

Производител на комуникационни устройства*

Производител на потребителска (развлекателна) електроника*

Производител на медицинско оборудване*

Производител на измервателно оборудване*

Автоматизация на производствените процеси*

Автомобилна промишленост в т.ч. и доставчици*

Съгласие:*

Защита на личните данни:*

Информация относно защитата на данните: Дадената от Вас подробна информация ще бъде третирана като поверителна. Само общите данни за контакт ще бъдат използвани за неикономически цели и ще бъдат предоставени на партньорите по проекта и на посетените баварски фирми. Вашите данни за контакт ще бъдат обработвани в съответствие с политиката за поверителност на Bayern International (https://www.bayern-international.de/services/datenschutzerklaerung/). Съгласно чл. 13 от ОРЗД сме длъжни да Ви информираме за събирането на лични данни. По всяко време можете да възразите срещу обработката на личните Ви данни в съответствие с чл. 21 от ОРЗД. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас по електронна поща (datenschutz@bayern-international.de), по телефон (+49 89 660566-100), по факс (+49 89 660566-150) или писмено (Bayern International - Bayerische Gesellschaft für internationale Wirtschaftsbeziehungen mbH, Landsberger Str. 300, 80687 München).