Мюнхенски панаир

© Messe München

Мюнхенският панаир (MM) и GHM Дружеството за занаятчийски панаири с техните 50 специализирани изложения за инвестиционни стоки, стоки за широко потребление и нови технологии, са едни от водещите световни организатори на панаири.

Над 30 000 изложители от повече от 100 страни и повече от 2 милиона посетители от 180 страни участват ежегодно в изложенията в Мюнхен - на територията на панаира и прилежащия към него Международен конгресен център – ICM, а така също и в Изложбения център M,O,C,. Заедно с това Мюнхенският панаир организира специализирани изложения в Азия, Средния Изток и Южна Америка. Успоредно с тази палитра от собствени водещи световни изложения Мюнхенският панаир предлага на своите клиенти в Германия и по света провеждане на съвместни или гостуващи мероприятия в Мюнхен.

С шест дъщерни дружества в Европа и Азия, както и с над 60 представителства в чужбина, които обслужват повече от 90 страни, Мюнхенският панаир разполага със своя мрежа в целия свят. Също и по темата устойчиво развитие панаирът е поел ролята на пионер: Мюнхенският панаир беше първата панаирна институция, отличена със сертификат „Енергийно ефективна организация” от TÜV SÜD. Последователната политика за създаване на високостойностна изложбена програма е една от най-важните цели на Мюнхенския панаир.

Доказана компетентност има в следните браншове:

 • Строителна индустрия
 • Технологии за опазване на околната среда
 • Техника за хранителната промишленост
 • Транспорт и логистика
 • Керамична индустрия
 • Недвижима собственост
 • Спорт и мода
 • Часовници и бижута
 • Туризъм
 • Електроника
 • Информационна техника и телекомуникации
 • Аналитика и науки за живота
 • Изложения за средните и малките предприятия

Използвайте нашите събития, за да се информирате за актуалните иновации и тенденциите, да увеличите износа си и да изградите международна мрежа от контакти.

Мюнхенски панаир - Календар на панаира

GHM Дружеството за занаятчийски панаири - Календар на панаира