Online-Anmeldung

Обучение за Energy Scout в рамките на проект Young Energy Europe

Данни за учасника
С настоящата регистрация потвърждавам участието в проект Young Energy Europe. Обучението включва 5 еднодневни семинара в периода декeмври 2019 г. – март 2020 г. и ще се провежда паралелно в София и в Пловдив

Участие в обученията в град:

Съгласие:

Защита на личните данни:*