Dez 18 bis Dez 19

Еnergieeffizienz und nachhaltige Architektur

(auf Bulgarisch)

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и високо специализираният център за устойчиво строителство Öko-Zentrum NRW GmbH организират на 18 и 19 декември 2018 г. двудневен специализиран семинар на тема „Енергийна ефективност и устойчива архитектура“. Семинарът е насочен към всички експерти от строителния бранш (например: архитекти, строителни инженери, проектанти), които взимат предвид съвременните изисквания за ниски енергийни разходи, устойчива архитектура и комфорт във вътрешни помещения.

Първата част на семинара ще даде на участниците основни познания и ще представи адекватни методи за проектирането на енергийно ефективни и пасивни сгради. Акцент ще бъде поставен върху оптимизирането на сградната обвивка и сградната техника (вентилационни системи с топлинна рекуперация), използването на възобновяеми енергийни източници, избягването на топлинните мостове и тяхното изчисление при проектирането. Ще бъдат разгледани практически решения за проектиране и изпълнение с оглед на прилагането на различните стандарти за енергийна ефективност на сгради.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат запознати с устойчивото строителство и системите за сертифициране на сгради. Ще бъдат дадени конкретни насоки при избора на строителни материали в строителството на устойчиви сгради. Ще бъдат разгледани концепции и проекти за подобряване качеството на климата във вътрешни помещения – избягване на високи температури през летния режим, миризми или шум в помещения. Ще се обсъждат методи за изчисления за постигане на топлинен комфорт, добра акустика, качествен климат, ефективно проветряване и контролиране на влагата в сгради. И в двата дни на семинара ще бъдат решавани практически задачи. Ще бъде отделено време за дискусия, в рамките на която ще можете да зададете Вашите въпроси към лекторите и да научите повече за обсъжданите теми.

Лектори на Öko-Zentrum NRW GmbH са инж. арх. Марина Гьоке, сертифициран проектант на пасивни къщи и инж. Йоана Ангелова.

Курсистите ще получат удостоверения на Öko-Zentrum NRW за участието си в проведения двудневен семинар.

Öko-Zentrum NRW GmbH (http://www.oekozentrum-nrw.de/) е високо специализиран център за устойчиво строителство, основан през 1991 и със седалище в град Хам, Германия. В центъра работи екип от 25 специалисти - архитекти, строителни инженери и физици с дългогодишен професионален опит. Работата на центъра обхваща следните три специалности: проектиране, консултиране и квалифициране с фокус върху енергийна ефективност на сгради и устойчиво строителство.

Програма

Първи семинарен ден

Програмен блок        Тема
A. 9:00 – 10:00 часа    Въведение в проектирането на енергийно ефективни сгради
10:30 – 10:45 часа      Пауза

B. 10:45 – 12:15 часа  Строителна физика в корпуса на сгради
12:15 – 13:15 часа      Обедна почивка

C. 13:15 – 14:45 часа  Вентилация с топлинна рекуперация
14:45 – 15:00 часа       Пауза

D. 15:00 – 16:30 часа  Преглед на основните отоплителни системи – слънчеви колектори и термопомпи
16:30 часа                   Дискусия – въпроси и отговори
17:00 часа                   Край на първия семинарен ден

Втори семинарен ден

Програмен блок         Тема
A. 9:00 – 10:30 часа      Въведение в устойчивото строителство и системите за сертифициране на устойчиви сгради
10:30 – 10:45 часа        Пауза

B. 10:45 – 12:15 часа    Избор на строителни материали в строителството на устойчивите сгради
12:15 – 13:15 часа        Обедна почивка

C. 13:15 – 14:45 часа    Подобряване на качеството на средата в помещенията (топлинно, визуално и акустично) от гледна точка на принципите на устойчивото строителство
14:45 – 15:00 часа         Пауза

D. 15:00 – 16:30 часа    Примерни проекти и сертифициране
16:30 часа                      Дискусия – въпроси и отговори
17:00 часа                      Край на втория семинарен ден

Zurück zur Liste

VIP-Partner