Експортна инициатива Енергия

Във времена, в които запасите от изкопаемите горива намаляват, а цените на енергията непрекъснато се покачват, в цял свят нараства нуждата от иновативни технологии, понижаващи консумацията на енергия. По отношение на енергийната ефективност Германия се радва на отлична репутация.

© Mimadeo/Shutterstock.com

 

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) предоставя всеобхватно консултиране и подкрепа на германски фирми от сферата на възобновяемите енергийни източници при осъществяването на техни проекти в страната. В рамките на експортна инициатива „Възобновяеми енергийни източници“ на Германското федерално министерство на икономиката и енергетиката ГБИТК организира събития за създаване на бизнес контакти в България и Германия.

Фирмите могат да се обърнат към ГБИТК и индивидуално, за да създадат делови контакти и да получат информация за състоянието българския пазар. Германските компании имат също така възможността да се представят пред потенциални български партньори посредством специализираните публикации и онлайн информационните канали на ГБИТК. Фирми от бранша, които вече оперират на българския пазар, биха могли в рамките на Специализирана комисия „Енергетика“ към ГБИТК да осъществят контакт помежду си и да работят заедно за създаване на привлекателни рамкови условия.

 

 

Експортна инициатива Енергийна ефективност

Експортна инициатива Енергийна ефективност Под егидата на германското федерално министерство на икономиката и технологиите и негови партньори под марката "Енергийна ефективност - произведено в Германия" от германското федерално правителство се създаде Експортната инициатива Енергийна ефективност. Тя има за цел да подпомага германските доставчици на продукти, системи и услуги в областта на енергийната ефективност. Под тази марка се предлага информационна инфраструктура, обхващаща разнообразни проекти и организации, както и изчерпателна информация относно важни сфери на дейност. Експортната инициатива Енергийна ефективност е приложима принципно за всички релевантни чуждестранни за германските фирми пазари.

Минали събития:

Експортна инициатива Възобновяеми енергии

За да допринесе активно за опазване на глобалния климат чрез подкрепа на разпространението на германски технологии и да съдейства на германските компании на международните пазари, през 2003 г. германският парламент създаде експортната инициатива Възобновяеми енергии. Инициативата се управлява, координира и финансира от германското федерално министерство на икономиката и енергията (BMWi).

С широк набор от мерки експортната инициатива подпомага германските компании от областта на възобновяемите енергии при навлизането на нови чуждестранни пазари. Информационни услуги за международните пазари, семинари, бизнес делегации в чужбина, установяване на контакти с потенциални партньори от целевата страна и маркетингова подкрепа са само част от началната помощ за международната дейност най-вече на малките и средни предприятия от сектора.

За повече информация и актуални събития на експортната инициатива Възобновяеми енергии посетете www.exportinitiative.bmwi.de.

B2B Renewable Energies 

В2В Renewable Energies е първата вертикална и многоезична онлайн-платформа в областта на възобновяемите енергии с повече от 1200 компании от цял свят. Тя се състои от две части: електронен пазар и информационен портал. Електронният пазар предлага на експортно ориентираните компании уникален уеб-базиран инструмент за създаване на делови контакти и развиване на бизнес дейности по цялата технологична верига. Информационният портал предоставя изчерпателна информация за актуални новини от бранша от цял свят и за международни събития като изложби, конференции или обучения. Същевременно фирмите имат възможността да публикуват многоезични съобщения за пресата в информационния портал, за да достигнат по този начин до подходящи компании от бранша.