Изпит Wirtschaftsdeutsch (PWD)

Работите с немски партньори? Говорите немски и искате да получите официално свидетелство за езиковите си компетенции? Предлагаме ви изпита Wirtschaftsdeutsch International (PWD).

© iStock.com/PeopleImages

Германските компании са представени навсякъде по света. Немският като бизнес език предоставя допълнителни възможности за чуждестранни специалисти и ръководители. Eзиковите им компетенции са от полза по време на посещение на панаирни изложения, при преговори или в ежедневната кореспонденция. Дори за студентите, владеенето на немски език писмено и говоримо, създава допълнителни кариерни възможности в международни компании.

PWD: Отваря вратите към германския бизнес

Всеки, който иска да докаже своите задълбочени познания по (бизнес) немски език, може да положи изпита по икономически немски език (PWD). Изпитът съществува и се провежда в цял свят от 1993 г. при германските външнотърговски камари (AHKs).

Изпитът е в съответствие с пето ниво (C1) от шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка. Успешно положилите го получават диплома „Wirtschaftsdeutsch international”.

За подготовка за изпита PWD, Германо-Българската индустриално-търговска камара предлага два пъти годишно курс по икономически немски. Предстоящият курс започва на 25 януари 2020 г. Повече информация за него ще намерите тук.

Условия за участие

Изпитът може да положи всеки пълнолетен гражданин, чийто майчин език не е немски. Полагането му не е обвързано с посещение на конкретен езиков курс.

Съдържание на изпита

Писменият изпит се състои от три части:

„Четене с разбиране“, три задачи (75 минути);

„Слушане с разбиране“, три задачи (приблизително 60 минути плюс 5 минути за пренасяне на резултатите в изпитната бланка);

„Писмено изразяване“, една задача (45 минути).

Устният изпит се състои от три задачи (20 минути индивидуално събеседване с всеки участник в изпита). Допускането до устния изпит е възможно само след успешно положен писмен изпит.

„Правилникът за провеждане на изпита“ (на немски език) предоставя подробна информация за формалностите по регистрацията и протичането на изпита, проверката и оценката на отделните изпитни компоненти, както и сертифицирането.

Дата за провеждане на изпита: 24 ноември 2019 г.

Предстояща дата за писмения изпит:

  • неделя, 24 ноември 2019 г., 9.00 часа в Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Интерпред – СТЦ София, сграда А, ет. 3, бул. „Драган Цанков“ 36, 1040 София

Писменият изпит се провежда в група.

Устният изпит ще се проведе като индивидуален изпит през месец януари 2020 г., като конкретните дати се уговарят индивидуално с участниците.

Фирмите имат възможност да уговарят отделна изпитна дата за група от свои служители.

Такса за участие в изпита

360,- лв. с вкл. ДДС*

*Участници в курсове или членове на ГБИТК получават 20% отстъпка или таксата за участие за тях е 288,- лв. с вкл. ДДС.

Регистрация за изпита

Краен срок за регистрация: 20.11.2019 г.

Регистрирайте се онлайн тук