Икономически немски

Курс по икономически немски

Продължителност: 29 септември - 15 декември 2018 г.

80 академични часа, всяка събота от 09.00 до 13.30 ч.

Място: София, Пловдив, Варна и Бургас

Такса за участие: 390 лв. с вкл. ДДС.

Регистрация за участие: Заявете Вашето участие по имейл (sonia.bankova(at)ahk.bg)!

  • Курсът
  • Лектор в София
  • Учебна литература

Курсът

Курсът по икономически немски е професионално ориентиран и включва:

  • Разработване и анализиране на основни ситуации от професионалния живот въз основа на автентични документи, аудио- и видеозаписи;
  • Разработване и целенасочено упражняване на основните стратегии в бизнес комуникацията. Задълбочаване на необходимите езикови и комуникативни умения;
  • Представените ситуации са взети от ежедневието. Те са групирани по теми, което подпомага цялостното разбиране на работните процеси.

Важен елемент са също културните различия и тяхното влияние върху бизнес комуникацията. Поставят се на обсъждане норми на поведение, ценностни системи, модели и стилове на общуване в контекста на националните особености и традиции. Целта е да се тренират и развиват всички елементи на езиковата компетентност:

  • Четене (напр. анализ на пазарните тенденции въз основа на специализирана статия от пресата);
  • Писане (напр. изготвяне на оферта);
  • Слушане – разбиране (напр. преценка на стратегията и стила на двама партньори);
  • Говорене (напр. обсъждане на различни проблеми от професионалния живот заедно с другите курсисти и изразяване и аргументиране на собственото мнение).

Курсът дава подготовка за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда веднъж годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

Кандидатите трябва да покриват ниво В2 по езиковата скала на Европейския съюз. За определяне на езиковите знания се провежда входящ тест (не се заплаща допълнително).

Лектор в София

Д-р Гергана Фъркова е преподавател по икономически немски, бизнес етикет и междукултурна комуникация в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализация в Хумболт Университет, Берлин и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). Получава докторска степен на Софийски университет. Фокусът на нейните научни интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и културните особености в междукултурната бизнес комуникацията. Освен участия и доклади на немско-български форуми, тя работи по международни проекти, включва се в екипа по сертифицирането на „Европейски езиков портфейл за професионални цели“. Води практически тренинги за подобряване на комуникацията.

Учебна литература

Преподава се по учебника на издателство Langenscheidt Wirtschaftskommunikation Neu. Учебникът, както и 2 бр. CD (само за курсисти) могат да бъдат поръчани при записването за курса.