Стартираха обученията за енергийни скаути

На 20 юни 2018 г. в град София и на 21 юни 2018 г. в град Пловдив се проведоха първите обучения за енергийни скаути у нас. Проектът „Young Energy Europe“ е част от Европейската инициатива за опазване на климата и се финансира от германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Д-р инж. Красимира Димитрова, ръководител на проекта, представи същността и основните цели на програмата. Общо 39 участници, представители на фирми от различни браншове, се включиха в пилотната инициатива за опазване на климата. Те ще бъдат обучени за енергийни скаути и така ще могат да следят за намаляване енергопотреблението в предприятията, в които са наети. Първото обучение бе насочено към развитието на комуникационните и презентационни умения у участниците. Подготовката в това направление е ключова, за да могат скаутите да представят по възможно най-добрия начин своя проект в края на програмата. Това е един от критериите, който ще бъде оценяван.

Освен с техническите изисквания скаутите се запознаха и с различни комуникационни техники за привличане и задържане на аудиторията.

Втората част от обучението на бъдещите енергийни скаути се състоя в работа с измервателни инструменти, напр. термовизионна камера и измервател на мощност.. Т.нар. измервателен куфар с инструменти е селектиран на база натрупания опит в германските индустриално-търговски камари (IHKs). След стартиращия семинар участниците се връщат в своите компании и започват търсенето на подходи за техния проект за енергийна ефективност, който ще изпълняват паралелно със семинарите. Преподавателите са на тяхно разположение за съвети. Следващият семинар е планиран за септември.

Back