Работна закуска с министъра на икономиката Емил Караниколов

Германският бизнес е инвестирал 130 милиона евро в България през 2017 година, като стокообменът между двете страни бележи рекорен ръст – за пръв път надхвърля 7 млрд. евро. Това стана ясно по време на среща на представители на Германо-българската индустриално-търговска камара с министъра на икономиката на Р България Емил Караниколов.

На бизнес закуската, която се състоя на 23.04.2017 г. в конферентната зала на ГБИТК, присъства президентът на ГБИТК Тим Курт, главният управител д-р Митко Василев, както и представители на водещи германски инвеститори в България, членове на Камарата.

"Германската държава е стратегически външнотърговски партньор за България“, отбеляза министър Караниколов като изтъкна рекордния стокообмен между двете страни през изминалата година (7,51 млрд. евро б.р.). „Има потенциал, разбира се, за още по-добри параметри“, каза още Караниколов.

Основно два бяха обсъжданите въпроси по време на срещата - административната тежест и недостигът на кадри за бизнеса. Допълнително бяха разисквани промените, настъпващи с развитието на технологиитe, лошата инфраструктура, проблемите на митниците, борбата със сивия сектор в икономика, законодателни промени, дуалното професионално образование, инициативи на бизнеса и др.

По думите на ресорния министър ще бъдат направени усилия за намаляване на регулаторните режими за частния сектор. Целта е те да бъдат сведени до минимум и да са в съответствие с европейското законодателство. В Министерството на икономиката предстои изграждането на платформа за електронно предоставяне на услуги. Тя ще стартира с 15 административни услуги, които ще бъдат представени само по електронен път.

Относно проблема с липсата на кадри, който е сред основните пред инвеститорите в световен мащаб, министър Караниколов заяви, че в тази посока се работи усилено, като сред мерките, които са предприети са облекчени процедури по издаване на визи и сини карти. Сключени са също така междуправителствени спогодби за внос на кадри от Армения, Украйна и Молдова.

Членовете на Камарата изтъкнаха важността на дуалното професионално образование, което желаят да се прилага и при студенти. Министър Караниколов обясни, че основният проблем пред тази форма на образование е липсата на интерес и желание, резултат от недостатъчната информираност от страна на учениците и родителите. Ето защо на 24 май т.г. ще стартира програма за популяризиране на дуалното професионално образование в България, в която ще се включат министри и кметове на определи региони. "Обмисляме в индустриалните зони да бъдат изградени центрове за преквалификация и дуално обучение, спрямо нуждите на бизнеса", каза още Караниколов. По думите му стимулирането на дуалната форма на обучение и на преквалификацията на кадри, както и по-широка информационна кампания за ползите от тези обучения ще доведат до създаването на необходимите за бизнеса висококвалифицирани специалисти.

Back