Енергийните скаути в България провеждат измервания и през лятото

  • © Kaufland Bulgaria

След проведените първи семинари през юни бъдещите енергийни скаути в България изследват потенциала за спестяване на енергия и ресурси в своите фирми, респ. предприятия. Такъв е и случаят в София, в логистичен център на Кауфланд - търговско дружество, опериращо в седем европейски държави. Енергиен скаут извършва измервания на хладилната система, за да установи течове (т.нар. лекажи). Измервателните устройства и ноу-хау се предоставят от Германо-Българската индустриално-търговска камара на младите служители в рамките на проекта Young Energy Europe“.

Хладилната система на логистичния център е добре изолирана и поддържана, но енергийните скаути откриват потенциал за оптимизация на осветлението. Замяната на флуоресцентни тръби с LED осветление може да спести пари. Заедно с енергийния мениджър на компанията, енергийните скаути ще изчислят инвестиционните и оперативните разходи, payback-периода, за да убедят ръководството да се инвестира в този проект за енергийна ефективност.

 

 

Back