Бизнес закуска на тема „Ролята на Европейската инвестиционна банка за бизнес развитието“

Бизнес закуска на тема „Ролята на Европейската инвестиционна банка за бизнес развитието“ се състоя на 09 май 2018 г. в „Милениум център“, София. Събитието бе организирано съвместно от Германо-Българската индустриално-търговска камара, Френско-българска търговска и индустриална камара и Белгийско-Български-Люксембургския Бизнес Клуб.

Сред официалните гости бяха посланикът на Федерална Република Германия, Н. Пр. Херберт Салбер, посланикът на Кралство Белгия - Н. Пр. Франсоа Бонтан, както и г-н Доминик Гранше, заместник-ръководител на Регионалната икономическа служба към посолството на Република Франция.

Гостите приветстваха г-жа Весела Тодорова - Мозетиг, директор на Френско-българската търговска и индустриална камара, г-н Франк Янсен, президент на България-Белгия-Люксембург бизнес клуб и д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Г-н Андреас Бейкос, ръководител на офиса на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в България, разясни структурата и функциите на ЕИБ, която отбелязва своя 60-годишен юбилей тази година и обясни, че на територията на България институцията действа от 1992 г., като най-голям процент от инвестициите в страната са в сектора на транспорта. Около 90% от кредитите, които банката отпуска, се предоставят в страни от Европейския съюз (ЕС), но тя е глобален партньор, който разпростира своята дейност и в държави, извън рамките на съюза, като напр. Латинска Америка, Азия и Африка, обясни той.

Финансирането, предоставено от ЕИБ, може да се обособи в следните групи - малки и средни предприятия (най-голям дял - 29,6 млрд. евро), инфраструктура (18 млрд. евро), околна среда (16,7 млрд. евро) и иновации (13,8 млрд. евро). „Това са инвестиции, допринасящи за растежа и подобряването икономиката, повлиявайки ежедневния живот на гражданите“, подчерта Бейкос.

Бейкос изтъкна доброто състояние на икономиката на ЕС, но не пропусна да посочи и настоящите предизвикателства пред ЕИБ, а именно - финансовите последици от Брекзит и негативния ефект от развитието на политическите отношенията между Европейския съюз и Турция.

Групата на ЕИБ в България през 2017 г. е предоставила финансиране в размер на 299 млн. евро, което обхваща всички основни икономически сектори. Най-много - 126 млн. са в сферата на околната среда, 116 млн. евро - за малки и средни фирми и 56 млн. евро за иновации и умения, , стана ясно по време на срещата.

Г-н Христо Стоянов, представител на Eвропейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за България, подчерта, че фокусът на фонда е насочен към малките и средните предприятия, рисковото финансиране и иновациите. ЕИФ е част от групата на ЕИБ, който работи с финансови институции, а не финансира директно бизнеса. „Помагаме за по-добро финансиране на малкия бизнес“, уточни той.

“2017 г. e най-силната досега в България. С близо 500 млн. евро заеми, предоставени на повече от 3 500 малки и средни предприятия“, каза г-н Стоянов и допълни, че има подписани 10 гаранционни споразумения между фонда и български банки. С одобрените средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана „Юнкер“, България се нарежда сред първите три страни в ЕС по мобилизирани инвестиции към БВП.

В помощ на клиентите се развива консултантската дейност. Създаден е Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, който е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и се явява платформа за сътрудничество и подкрепа. Друго подобно партньорство за техническа помощ е JASPERS, при което екип от икономисти и инженери оказва подкрепа в развитието на проекти.

В последвалата дискусия като приоритети за 2019 г. бяха откроени енергийният и водният сектор.

Back