СК „Здравеопазване“ към ГБИТК със становище за модернизиране на здравния сектор

Специализираната комисия „Здравеопазване“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) изготви становище във връзка с инициативата на Министерството на здравеопазването за модернизиране на здравния сектор. В затворено писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, НЗОК, парламентарната комисия по здравеопазване и омбудсмана Мая Манолова Комисията изрази своята подкрепа за реформа, като постави акцент на теми, важни за обществения дебат, а именно: отчитане реалните нужди на хората, както и реалните резултати от съответните здравни услуги и технологии, както и дигитални решения за постигане на висока разходоефективност при задоволяване необходимостта от лечение на гражданите. Изтъкната бе и важността на инвестициите в сектора на здравеопазването, както и отчитането на здравеопазването като част от националната сигурност на България.

Приложен бе и меморандумът за разбирателство относно принципите за „Защита на здравето на всеки гражданин на ЕС“, обсъден и приет на конференцията „Защита на здравето на всеки гражданин на ЕС“, организирана от специализираната комисия „Здравеопазване“ към ГБИТК в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз на 26 февруари 2018 г.

Back