Исторически успех в двустранните отношения между България и Германия в областта на здравния туризъм

Германската национална асоциация на здравноосигурителните фондове (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги и добави България към него.

На 26 септември 2019 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира съвместно с Българския съюз по балнеология и спа туризъм (БСБСПА) пресконференция, посветена на актуалното развитие в отношенията между България и Германия в областта на здравния туризъм, а именно, че Германската национална асоциация на здравноосигурителните фондове (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги и добави България към него. В пресконференцията се включиха д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, Сийка Кацарова, председател на БСБСПА и Кармен Щрук, заместник-управител на ГБИТК. Кармен Щрук, заместник-управител на ГБИТК, представи досега предприетите стъпки в тази насока и постигнатите резултати.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира съвместно с Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) две събития през март 2018 г. и през март 2019 г. в Берлин, посветени на здравния туризъм в България. На събитията присъстваха представители на германските здравноосигурителни каси, сдруженията на здравноосигурителните каси, на Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката на Германия, германски туроператори, журналисти, представители на специализирани издания/туристически блогъри, както и представители на българското министерство на здравеопазването и българското министерство на туризма. Всяка от двете инициативи привлече над 50 гости. Здравният туризъм в България предлага нови възможности за германските туристи през четирите сезона.

Цел на събитията бе да се повиши популярността и осведомеността за четирисезонния здравен туризъм и да се изяснят изискванията за признаване на амбулаторни услуги в курорти за осигурени при германските задължителни здравноосигурителни каси лица.

Централна роля в процеса има Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband). Асоциацията осигурява централното представителство на интересите на задължителните здравноосигурителни каси и фондове „Социални грижи“ в Германия. Тя създава рамковите условия за интензивна конкуренция за качество и оптимизиране по отношение на здравните и социалните грижи. Здравето на 70 милиона застраховани е във фокуса на неговата дейност.

Договорите, сключени от GKV-Spitzenverband, и останалите му решения се отнасят за всички здравноосигурителни каси, техните регионални представителства и по този начин практически за всички здравноосигурени лица.

В Германия в момента има 109 задължителни здравноосигурителни каси плюс фондове „Социални грижи“. От приблизително 83 милиона души в Германия, над 73 милиона са били здравноосигурени при GKV в края на 2018 година. Повече от 20 милиона души годишно използват възможностите за извънболнична профилактика в страната и в чужбина.

Между март и септември 2019 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм координираха диалога между българското министерство на здравеопазването, българското министерство на туризма и GKV.

В резултат от тази дълга кореспонденция Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband) разшири списъка на държави, в които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги (общо признати 14 държави). На 20 септември 2019 г. към него беше добавена България. В официално писмо 2019/483 се актуализира списъкът на медицински амбулаторни услуги за профилактика в държавите членки на Европейския съюз, договарящите се страни на Споразумението за Европейското икономическо пространство и в Швейцария. Амбулаторни услуги за профилактика в признатите здравни курорти по смисъла на чл. 23 ал. 2 от германския Социален кодекс (SGB V) могат да се предоставят и в България. Затова възстановяването на разходите съгласно чл. 13 ал. 4 от Социалния кодекс (SGB V) е възможно и за медицински амбулаторни услуги за профилактика, използвани в България.

Амбулаторната профилактика е специфична форма на терапия. Гостът се настанява в къща за гости или в хотел в страните, включени в списъка - отсега нататък и в България – със своите благоприятни климатични и природни предимства и лечебни средства, съчетавайки почивка и медицинската профилактика.

Обичайно престоите за профилактика са с продължителност от 2 до 3 седмици. Под лекарски указания се изготвят индивидуални програми за терапия и упражнения за профилактика от усложнения при ревматично-възпалителни заболявания, респираторни заболявания, гинекологични или гериатрични заболявания, състояния на преумора или заболявания на опорно-двигателния апарат и много други.

Каква е ползата за България? Законово здравноосигурено в Германия лице може да използва тази възможност за профилактика веднъж на всеки 3 години (освен когато е налице медицинска необходимост, пациентите могат да получат разрешения и на по-кратки интервали). Ако здравноосигуреният може да представи предписание на лекуващия си лекар, здравната каса покрива разходите за лекарски процедури и около 90% от средствата за лечение. За останалите разходи като настаняване, пътни разходи или туристически такси, на застрахованите обикновено се отпуска еднократна субсидия. Тя е различна за всяка отделна здравна каса.

Следващи стъпки за популяризиране на амбулаторни профилактики в България? Паралелно с процеса на координация работихме заедно с БСБСПА по създаването на брошура за здравен туризъм, по-специално за амбулаторните профилактики, извънболнично лечение, СПА и уелнес. Това е първият начин да запознаем по-отблизо германските здравноосигурителни каси с българския пазар, медицинските учреждения и хотели. Всички здравни каси ще бъдат контактирани и информирани по отделно. Настоящата брошура обхваща 26 хотела, които представят себе си и своите амбулаторни профилактични терапии.

„Като следваща стъпка паралелно с процеса на координация работихме заедно с БСБСПА (BUBSPA) по създаването на брошура за здравен туризъм, по-специално за амбулантните профилактики, извънболнична помощ, спа и уелнес. Това е първият начин да доближим германските здравноосигурителни каси до българския пазар, медицинските институции и хотели“, обяви Кармен Щрук. Друг инструмент са списанията и уебсайтовете на съответните германски здравни каси, чрез които също ще се извършва маркетинг.

Председателят на БСБСПА Сийка Кацарова подчерта, че е изключително важно България да бъде разпозната и призната на германския здравноосигурителен пазар, както и това правилно да бъдат представени продуктът и услугите на международния пазар, на който те се предлагат. По думите й първите гости, които ще се възползват от възможността, се очакват през пролетта на следващата година, като БСБСПА ще работи целенасочено да бъдат привлечени хиляди туристи.

„Предизвикателство е това - да предлагаме такива услуги, че не само присъствието там да ни бъде успех, но и устойчивостта на това постижение“, каза д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Тя добави, че това е добра новина и за българския туризъм, и за българското здравеопазване, като подчерта, че е важно да се работи в посока надграждане на постигнатото.

В последвалата дискусия бе подчертано, че въпреки огромната конкуренция, България разполага с редица конкурентни предимства като съотношение цена-качество, в съчетание с благоприятен климат, природни дадености, сред които многобройните термални находища и дълги традиции в областта на балнеологията.

Back