Работна среща с експерти от Министерството на икономиката

На 23 юли 2019 г. се проведе работна среща на членовете на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) с експерти от Министерството на икономиката, на която бе представен и обсъден проектът на подготвяната от министерството Наредба за информационна база данни за работодателите, които участват в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Срещата бе организирана от Специализираната комисия „Обучение и квалификация“ към ГБИТК.

  • © DBIHK

Последните промените в Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) от края на 2018 г. задължават Министерството на икономиката като представител на бизнеса да създаде и поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията на чл. 17а3 на ЗПОО за участие в дуалната система на обучение. В тази връзка Министерството на икономиката изготвя Наредба за нейното създаване и поддържане.

Желяз Енев, директор дирекция „Икономическо развитие“, и Жечо Жечев, главен експерт в дирекция „Икономически политики за насърчаване на малките и средните предприятия“, представиха условията и реда за включване на предприятие в Информационната база данни и обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Включването на работодатели в Информационната база данни няма да е задължително, но фигурирането в нея е въпрос на имидж и подчертава социална отговорност на фирмите. Тя ще е публично достъпна и ще облекчи партньорството между професионалните гимназии и бизнеса.

В момента Министерството на икономиката търси начини да включи дуалното обучение в мерките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период. Това би дало възможност на фирмите, участващи в процеса на дуалното обучение, да получат допълнителни бонус точки при кандидатстване по Оперативната програма.

Членовете на ГБИТК имаха възможност да зададат своите въпроси към двамата експерти, както и да дискутират конкретни текстове от Наредбата.

Очаква се в най-скоро време проектът на Наредбата да бъде качен за обществено обсъждане. Членовете на ГБИТК ще могат да изпращат своите предложения директно към Министерството на икономиката. Тук може да се запознаете предварително с проекта на Наредбата.

Гост на срещата бе и г-н Росен Симеонов, главен експерт в Агенцията за заетостта, който представи възможностите за подкрепа от държавата за работодателите, които участват в дуално обучение, заложени в Националния план за действие по заетостта за 2019 г. След приемане на Наредбата работодателите ще могат да се възползват от тези възможности като заявят обучения на безработни лица за придобиване на професионална квалификация чрез дуално обучение.

Back