25 години германска икономика в България

Конференция "Икономика 4.0"

Дигитален форум на тема „Икономика 4.0“ се състоя на 20 септември 2018 г. в „София Тех Парк“. Форумът бе организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) по повод 25 години германска икономика в България. Повече от 300 гости - членове на камарата, политици и съмишленици присъстваха на събитието.

Форумът бе открит от президента на ГБИТК Тим Курт, който подчерта ръста на германските инвестиции в страната. Само за първото полугодие на 2018 г. те достигат 130 млн. евро. Курт изтъкна и рекорда при търговския стокообмен за 2017 г, възлизащ на 7,5 млрд. евро.

„Германия и България поддържат първокласни икономически отношения“, каза германският посланик Н.Пр. Херберт Салбер. Той изрази загрижеността си от изтичането на мозъци и от двете страни. „Липсата на квалифицирани кадри е решаващo препятствие пред растежа“, допълни още той.

Министърът за българското председателство Лиляна Павлова благодари на Камарата за партньорството по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и за приноса за развитието на европейската индустриална стратегия. „Германия за нас е важен и стратегически партньор, доказан в годините“, каза тя.

„Германската икономика създава повече от 50 000 работни места в България“, обяви зам.-управителят на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари д-р Фолкер Трайер. „Когато говорим за дигитализация, трябва да я разглеждаме в европейски аспект. Ние сме твърде малки, за да можем да се занимаем с темата поотделно“. Като актуални предизвикателства д-р Трайер посочи печелещите все по-голяма популярност протекционизъм, национализъм и популизъм и подчерта, че „за да сме успешни в бъдеще, трябва да мислим европейски“.

Футурологът Флориан Кондерт анализира ефекта, с който хора, организации и култури взаимодействат с технологиите. „Проблемът, който много организации имат с дигитализацията, няма нищо общо със самата дигитализация, а по-скоро произлиза от несигурността, която произтича от липсата на компетенции“, каза той.

Във втората част на събитието Боряна Манолова, изпълнителен директор на „Сименс“ ЕООД представи резултатите от проведената съвместно от ГБИТК и „Сименс“ ЕООД анкета на тема „Дигитализация“. В допитването взеха участие над 60% от висшия мениджмънт, което показва един фокус върху темата за дигитализация, посочи Манолова. „Това, което прави впечатление обаче е, че българският бизнес по-скоро се концентрира в по-краткосрочен и средносрочен аспект и стратегиите, които са изработили компаниите, обхващат най-вече от една до пет години“. В обобщение на анкетата тя посочи, че дигитализацията за българските компании предимно се възприема като начин на оптимизиране на ресурсите и процесите, а най-голямата пречка за по-нататъшното внедряване на дигиталните технологии се явява недостатъчната квалификация на служителите, както и размерът на инвестициите, които трябва да се направят.

В рамките на дискусионния панел Боряна Манолова описа фабриката на бъдещето: „тя ще бъде с машини, които произвеждат продукция без никакви дефекти, с високо качество. Машините ще комуникират помежду си, ще бъдат управлявани от контролен център. Хората, които ще работят в тези фабрики, ще бъдат много малко, тъй като ръчният труд ще изчезне“ .

Официално представени по време на конференцията бяха и четирите български стартиращи компании - Playground Energy, ConnectedBin, TICKEY и „АвтоИконом“, които участват в международното роудшоу Start.Up! Germany 2018 през октомври. Победителите бяха определени от жури, състоящо се от топ мениджъри на фирми членове на Германо-Българската индустриално-търговска камара по-рано този месец.

В последвалия прием д-р Митко Василев благодари на хората, подкрепяли дейността на Камарата и направи обобщение на изминалите 25 години. „Това беше време на драматични събития, на болезнени реформи и на голяма несигурност. Но реализирането на обществено-политическите и икономически преобразувания винаги е трудно“, посочи той. „През всичките тези години усилията ни са насочени към развитие и усъвършенстване, запазвайки приоритетите и принципите си да насърчаваме търговските и икономически отношения между двете страни, да съдействаме за подобряване на инвестиционната среда, да допринесем за изграждането на една модерна бизнес действителност“, обърна се към присъстващите той.

Зам.-министърът на икономиката на Република България Лъчезар Борисов изтъкна в приветствието си значението на Германия като движещата сила в Европейския съюз. „България е малък фактор, който обаче е гъвкав, финансово стабилен, макроикономически стабилен и може да бъде добър партньор по линия на сътрудничеството“, посочи още той.

"България се превърна в пример от гледна точка на фискалната политика. Предпоставките за присъединяване към еврозоната са формално изпълнени. С присъединяването към Механизма на обменните курсове II (ERM II) и членството в Банковия съюз, България трябва да докаже, че условията за присъединяване към Еврозоната са устойчиви", заяви Хелге Толксдорф, ръководител на отдел „Разширяване на ЕС, Югоизточна Европа и Турция“ във Федералното министерство на икономиката и енергетиката.

В качеството си на член на УС на КРИБ Боряна Манолова връчи на президента на ГБИТК Тим Курт почетен златен знак за цялостен принос в развитието на германо-българските търговско-икономическите отношения.

Back