Икономически показатели

© iStock.com/NicoElNino

10 причини да се инвестира в Германия

  • Голям вътрешен пазар, водеща икономика (4-то място в света) и лесен достъп до силните икономически пазари в ЕС
  • Глобално ориентирана икономика (3-то място по износ в световен мащаб)
  • Добро съотношение разход-полза, висока покупателна способност, атрактивен пазар за нишови продукти
  • Висококачествена образователна система, наличие на професионалисти и висока производителност на работната сила, стабилни заплати
  • Силно развит изследователски сектор, водещ потенциал за високи технологии и иновации
  • Много добра инфраструктура, отлична енергиина и комуникационна мрежа
  • Множество атрактивни и индивидуални програми за насърчаване на инвеститори
  • Насърчаване на конкурентноспособността чрез справедливи данъчни ставки
  • Правна сигурност за фирми и инвеститори и защита на интелектуалната собственост
  • Високо качество на живот с оглед на здравно и социално осигуряване, природни дадености и култура

Общи данни:

Население: 82,665 млн. (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Площ: 357.137 км² (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

БВП: 3.263,4 млрд. евро (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Икономика:

Ръст на БВП: 2,2% (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Държавен дълг: 68,3% от БВП (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Инфлация: 1,7% (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Индекс на корупция: 81 (Corruption Perception Index von Transparency International 2017: 0 = max.; 100 = min.)

Пазар на труда:

Средна работна заплата: 3.771 евро (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Производителност на труда: 105,8% (Евростат: 2016)

Безработица: 5,7% (Федерална статистическа служба на Германия: 2017)

Германо-българските икономически отношения:

Преки инвестиции от Германия за 2017 г.: 130,7 млн. евро (според данни на БНБ)

Търговски стокообмен Германия-България за 2017 г.: рекорд от 7,51 млрд. евро, ръст от 12,7% спрямо предишната година Германия е най-важният чуждестранен пазар за българските стоки и услуги.

Износ на България към Германия за 2017 г.: 3,82 млрд. евро, ръст от 20,1% спрямо предишната 2016 г.

Износ на Германия към България за 2017 г.: 3,68 млрд. евро, ръст от 6% спрямо предишната 2016 г.