Анкети

Регулярни анкети по икономически теми

© Getty Images/Jannoon028

Актуални анкети: Compliance

Чрез активната работа на своите спецализирани комисии Германо-Българската индустриално-търговска камара се застъпва за подобряването на рамковите условия в различни области на българската икономика, релевантни за фирмите членове.

В днешно време темата „Compliance“ е от все по-голямо значение. Актуалните правни рамкови условия и непрекъснато нарастващите изисквания към правилата за съответствие в бизнес отношенията налагат това. Адаптирането на вътрешната структура към тези правила е задължително и се счита за основна предпоставка на отговорното и дългосрочно бизнес сътрудничество, ориентирано към бъдещето.

Специализираната комисия „Compliance“ към ГБИТК би искала с Ваша помощ да дефинира аспекти, извлечени от практиката в сферата на „Compliance“, за да може да организира уъркшоп за Вас на тази тема. За целта бяха подготвени няколко въпроса. Вие можете да подкрепите тази инициатива, като до 19 март 2019 г. се включите в анкетата.

Благодарим Ви за съдействието!

Към анкетата