Обяви

Предложения за коопериране

Германско предприятие търси шивашки фирми в България

A&R Textilproduktion GmbH е водещ световен производител на технически текстилни продукти. Предприятието се отличава с богата продуктова гама. Текстилните материали намират приложение в различни браншове.

A&R Textilproduktion GmbH търси шивашки фирми в България, които произвеждат напр. outdoor якета, раници или чанти. Българското предприятие трябва да разполага с индустриални шевни машини и да може да произвежда текстилни продукти по техни изисквания. Необходимата суровина ще бъде предоставена от A&R Textilproduktion GmbH.

Подробна информация за фирмата и нейните намерения в България ще намерите в брошурата.

В случай че Вашата фирма проявява интерес, моля да попълните формуляра за заявка и да ни го изпратите обратно заедно с кратък фирмен профил на английски или немски език на имейл tatyana.delcheva@ahk.bg или по факс 02/ 816 30 19.

Германска фирма търси дистрибутори на маркови дрехи и обувки втора употреба в България

Striebel Textil GmbH е средно голяма компания на все по-бързо развиващия се пазар на стоки втора употреба и дрехи. Фирмата събира артикулите чрез външни партньори, подбира самa употребяваната стока и я предлага на пазара. Те предоставят качествени стоки и услуги в бранша.

Компанията обработва в собствения си цех за сортиране приблизително 50 000 кг дрехи дневно. На българския пазар искат да предложат следните продуктови линии:

  • Маркови дрехи втора употреба (несортирани дрехи и обувки)
  • Маркови обувки (несортирани обувки)
  • Остатъчни артикули (нов текстил, дрехи и обувки)
  • Сортирани дрехи (около 250 артикула с различно качество)

Подробна информация за фирмата може да намерите на фирмената интернет страница: www.striebel-textil.de или в брошурата на български език, която може да свалите тук.

Ако проявявате интерес към това предложение, може да попълните заявката за коопериране и да ни я изпратите заедно с кратък фирмен профил на английски или немски език на имейл karmen.vranchev(at)ahk.bg или факс 02/ 8163019.

Обяви за недвижими имоти

Продава се парцел 20.409м2 в землището на гр. Съединение

SIHN Bulgaria EOOD продава парцел 20.409м2 в УПИ № I -105013, м. „Ликова градина“, в землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив.

Имотът, в който се разработва обектът, попада в градоустройствена зона Пп (Производствена и складова дейност) съгласно ПУП – ПРЗ с устройствени показатели: макс. Пл.-80%, макс. Кинт.-2.5, мин. Озел.-20%.

 

Одобрен проект с разрешение за строеж в три стъпки със следните параметри:

  • РЗП склад: 664 м2;
  • РЗП производство: 8543.32 м2;
  • РЗП администрация: 900.76 м2;
  • Брой паркоместа: 95

При интерес от Ваша страна, моля, свържете се с:

Николай Киров

Plant Manager

SIHN Bulgaria EOOD

Тел.: + 359 32 39 69 10

Имейл: n.kirov(at)sihn.com

Други предложения

Обяви за работа