Импресум

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)

ул. "Ф. Жолио Кюри" 25A
1113 София, България

Тел. : +359-2-81630-10
Факс: +359-2-81630-19
Имейл: info@ahk.bg

Упълномощен представител: Д-р Митко Василев, главен управител

Всички документи и файлове на уеб сайта на ГБИТК са изготвени от нас с възможно най-голяма прецизност. Въпреи това не можем да поемем отговорност за точността и пълнотата на информацията, за информация и препоръки, отнасящи се до правните области: ние не предлагаме правни съвети. Изключваме отговорност за щети, които могат да произтекат пряко или косвено от използването на уебсайта и съдържащата се в него информация.

Всички снимки на този сайт са защитени с авторско право и изискват предварително писмено одобрение от Германо-Българската индустриално-търговска камара.

 © Copyright 2018 Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)