Дуално обучение – предизвикателства пред бизнеса и образователните институции

Онлайн регистрация

Данни на участника
Заявявам участие в семинара "Дуално обучение –предизвикателства пред бизнеса и образователните институции" на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч. в семинарната зала на ГБИТК, „Интерпред - СТЦ София“, сграда А, ет. 3, бул. „Драган Цанков“ 36, 1040 София.
Такса за участие: за членове на ГБИТК 190,- лв. без вкл. ДДС; за нечленове 220,- лв. без вкл. ДДС. Регистрацията е обвързваща и може да бъде анулирана в писмен вид по имейл до 48 часа преди началото на събитието.
Данни за фактура
Моля, попълнете Вашите данни за фактура. За членове на ГБИТК е достатъчно да бъде посочен само идентификационнен код или ДДС-номер.

Съгласие:*

Защита на личните данни:*