дек 10 до фев 28

Участие в проект „Young Energy Europe“

Германо-Българската индустриално-търговска камара отличи първите енергийни скаути на България в рамките на проект „Young Energy Europe“ (YEE). Победителите бяха определени от жури на специално събитие, което се проведе на 19 ноември 2018 г. в „Музейко“. 29 млади специалисти от 11 фирми вече работят по 14 проекта и очакваните годишни спестявания за българската икономика ще са за над 2 500 МВтч електроенергия и 2 037 т СО2 въглеродни емисии.

ГБИТК и през 2019 г. ще продължи да обучава млади служители в областите енергийна ефективност, ефективно използване на ресурси и мобилност, които да подпомагат с идеи и решения техните фирми по пътя към нисковъглеродна икономика. От 10 декември 2018 г. вече може да се регистрирате за участие в проекта.

Обучението включва 5 еднодневни семинара в периода март 2019 г. – юни 2019 г. и ще се провежда паралелно в София и в Пловдив.

Бъдете част от новите отбори и развийте Вашите проектни идеи! Очакваме Ви!

Програма

София
19.03.19 - Проект YEE, комуникационни и презентационни умения, работа с измервателни инструменти
26.03.19 - Управление на проект и икономически анализ
14.05.19 - Енергийна ефективност
28.05.19 - Ефективно използване на ресурси
12.06.19 - Мобилност

Пловдив
20.03.19 - Проект YEE, комуникационни и презентационни умения, работа с измервателни инструменти
27.03.19 - Управление на проект и икономически анализ
15.05.19 - Енергийна ефективност
29.05.19 - Ефективно използване на ресурси
11.06.19 - Мобилност

Обратно в списъка

ВИП-Партньори