апр 23

Управление на риск – ключов процес за оптимално застраховане в индустриалното производство, търговията и услугите

Съвместно събитие на Германо-Българската индустриално-търговска камара и ГрЕКо ДжЛТ България ЕООД.

В условията на динамично променяща се среда, компаниите често са изправени пред проблема за оптимиране на риск. Често това е свързано с избор за компромис от поемане на повече риск, за да се „спести” от застраховане и/или “отказ” на покрития, „защото такива щети не са ни се случвали никога!”.

Но дали сме подготвени за такива решения при едновременна липса на експертиза и външно професионално мнение? Дали не пренебрегваме твърде много реалните опасности и процеса на Управление на риска? Доколко и какъв “остатъчен риск” сме готови да задържим за сметка на нашия счетоводен баланс?

Прецизирането на отговорите на тези и други критични въпроси по отношение на Риск и Корпоративно застраховане ще направим заедно по време на семинара.

Съдържание и подтеми:

  1. Представяне / Who we are?
  2. Риск и Управление на риска / Risk and Risk Management
  3. Цикъл на Управление на риск и инструменти / Risk Management Circle and Tools
  4. Добавената икономическа стойност от Управление на риск / Economical Value of Risk Management
  5. Базирана на риск концепция за брокиране – Свързващо звено между риск и застраховане / Risk Bases Broking – Connecting Risk and Insurance
  6. Опит в Управление на риска в България / The practice of Risk Management in Bulgaria

Целева група:
Семинарът е насочен към управители и собственици на компании, главни технически ръководители и ръководители на производство, инженери и риск мениджъри.

Лектори:
Йоханес Фогъл
– Ръководител на ГрЕКо ДжЛТ Риск Кънсалтинг, Виена, Австрия
Г-н Фогъл е риск инженер с повече от 15 г. опит в областта на Управление на големи рискове и Застраховане в Австрия и с множество обследвания, оценка и анализ на риск в Централна и Източна Европа.

Доц. д-р Жечо Каличин – Президент на Асоциацията на Риск мениджърите в България (БРИМА).
Д-р Каличин е дългогодишен експерт изключително в областта на Управление на риска специално в нефтохимическата, химическа индустрия, производство на ел. енергия и с богат опит във всички насоки на риск инженеринга. Управител е на Риск Консулт България ЕООД, част от Виена Иншурънс Груп.

 

 

Обратно в списъка

ВИП-Партньори