дек 05

Организационна култура

Управление на културата за корпоративна ефективност

Уъркшоп, част от серията “Глобални умения за бизнес“

www.hofstede-insights.com   

Цели:

Традиционно, компаниите измерват резултатността си чрез счетоводни, финансови, производствени и продажбени отчети. Всички тези данни обаче са индикатори за минали периоди от състоянието на организациите. Начинът, по който служителите вършат работата си, определя сътрудничеството, комуникациите, обслужването на клиентите, корпоративния имидж, иновациите и контрола върху разходите. Именно затова човешкият фактор е най-точният индикатор за това накъде върви компанията, за нейното бъдещо състояние.

Този уъркшоп дава основите на същността и практическите приложения на организационната култура като инструмент на стратегическия мениджмънт.

Организационна култура е тренинг, който помага на участниците да разбират:

 • Какво точно е организационна култура и как да я управляваме
 • Връзката между работни практики и ефективност на персонала
 • Защо обслужването на клиенти се определя от това как служителите търсят решения
 • Причината, поради която някои отдели сътрудничат добре помежду си, а други възпрепятстват обмена на информация
 • Как стилът на лидерство влияе върху производителността
 • Каква е разликата между мотивация да работим и мотивация да сме на работа
 • Понятие за аджилити т.е. способността на бизнеса да оцелява в условия на критичност, несигурност, усложненост и двусмисленост - готовност за диверсификация, иновация, обучение и преструктуриране на компаниите
 • По какъв начин организационната култура може да подпомогне или да провали стратегическите цели на организациите
 • Влияние на националната култура върху работната среда при работа в моно- и мулти-културни екипи

За кого е този уъркшоп:

Този уъркшоп е подходящ за професионалисти, чиито функции са свързани с фирмена стратегия, управление на персонала и организационно развитие:

 • Висши мениджъри, които пряко отговарят за фирмената стратегия и резултати
 • Мениджъри „Човешки ресурси“, отговарящи за подбор, задържане, мотивация и изпълнение на персонала
 • Мениджъри по финанси, производство, развойна дейност и продажби, които са заинтересовани от подобряване на ефективността на поверените им отдели

Гост-лектор:

Даниела Кънева – През своята 25-годишна кариера в сферата на международните продажби и маркетинг, Даниела е работила и живяла в повече от 20 страни по света, в Европа, Русия, Западните Балкани, Средна Азия, Близкия Изток, Съединените Щати и Мексико. Даниела е главен консултант за Калифорния в структурата на Хофстеде Инсайтс Инк., като работи с корпоративни клиенти по решаването на задачи, свързани с глобална диверсификация на работната сила, междукултурен маркетинг, мениджмънт на глобални (междукултурни) екипи, прилагане на организационна култура за стратегия и аджилити за висши мениджъри.

Обратно в списъка

ВИП-Партньори