фев 12

Реинженеринг на бизнес процеси

Бизнес процесите са управленските алгоритми на предприятието. Те са ключови за създаването и доставката на стойност до клиентите.

Все повече предприятия организират бизнеса си върху процесния подход. Това ги изправя срещу предизвикателствата да проектират, внедряват, оперират, автоматизират, наблюдават, измерват, оптимизират и подобряват бизнес процесите си.

За много от предприятията обаче рано или късно идва моментът, в който лесните възможности за подобряване се изчерпват. Настъпва време за фундаментална промяна. Настъпва време за реинженеринг на бизнес процеси!

Този курс е посветен на реинженеринга на бизнес процесите в предприятието. Разглежда реинженеринга на бизнес процесите от три перспективи: на бизнеса, на информационните технологии и на управленските стандарти и добрите практики. Демонстрира универсален подход за представяне, анализ и фундаментално подобряване на бизнес процесите чрез бизнес модела на предприятието.

Курсът показва ефективността на подхода чрез серия от казуси за реинженеринг на бизнес процесите в реални предприятия.

Какво ще ви даде този курс?

  • Прагматичен подход към реинженеринга на бизнес процесите в предприятието чрез реинженеринг на бизнес модела.
  • Метод за реинженеринг на бизнес процесите, приложим за всяка индустрия.
  • Ще научите как заедно с реинженеринга на бизнес процесите, можете да пригодите и използвате генерични бизнес процеси от управленски стандарти и добри практики като ISO 9001, ISO 20000, ITIL, PRINCE2, Agile и пр. Това ще ви помогне за икономичното внедряване, сертифициране/ресертифициране на система за управление на качеството, която наистина работи.
  • Ще научите как да подходите към избора и внедряването на информационна система (ERP, CRM, …), която да автоматизира преобразувания ви бизнес.
  • Ще узнаете какви инструменти за моделиране на бизнес процеси можете да използвате и ще видите примери за моделиране с BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) – графичен език лесен за разбиране, както от страна на бизнеса, така и от ИТ-специалистите.
  • Ще упражните реинженеринг на ключови бизнес процеси в предприятие.

Съдържание на курса

Целева група

Мениджъри, собственици на бизнес процеси, бизнес анализатори, проектанти, разработчици и внедрители на ERP-системи. Специалисти по моделиране на бизнес процеси, по системи за управление на бизнес процеси, по дизайн на добавената стойност, на бизнес модела и процесите за нейното производство и доставка.

 

Преподавател

Огнян Дренски, MSc., директор в „Училище за бизнес компетенции“ ЕООД

Магистър по математика и механика. Сертификациран водещ одитор по СУК ISO 9001, СУИС ISO 27001. Системи за управление на услуги по изискванията на ISO 20000-1:2011г., IRCA (International Register of Certificated Auditors) обучител по Управление на непрекъснатостта на бизнеса съгласно изискванията на ISO 22301:2012 Social security Business continuity management. Сертифициран по ITIL и Управление на проекти PRINCE2. Работи в областта на добри практики и стандарти за организационно управление и управление на информационните технологии. Ръководи сертификационните програми в областта на информационните технологии, маркетинга и продажбите. Ръководи търговския екип и води обучения по внедряване на добри практики, маркетинг, продажби и дизайн на бизнес модели.

Обратно в списъка

ВИП-Партньори