сеп 29 до дек 15

Курс по икономически немски

Продължителност: 29 септември - 15 декември 2018 г.

80 академични часа, всяка събота от 09.00 до 13.30 ч.

Място: София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсът по икономически немски е професионално ориентиран и включва:

  • Разработване и анализиране на основни ситуации от професионалния живот въз основа на автентични документи, аудио- и видеозаписи;
  • Разработване и целенасочено упражняване на основните стратегии в бизнес комуникацията. Задълбочаване на необходимите езикови и комуникативни умения;
  • Представените ситуации са взети от ежедневието.

Те са групирани по теми, което подпомага цялостното разбиране на работните процеси. Важен елемент са също културните различия и тяхното влияние върху бизнес комуникацията. Поставят се на обсъждане норми на поведение, ценностни системи, модели и стилове на общуване в контекста на националните особености и традиции. Целта е да се тренират и развиват всички елементи на езиковата компетентност:

Четене (напр. анализ на пазарните тенденции въз основа на специализирана статия от пресата);

Писане (напр. изготвяне на оферта);

Слушане – разбиране (напр. преценка на стратегията и стила на двама партньори);

Говорене (напр. обсъждане на различни проблеми от професионалния живот заедно с другите курсисти и изразяване и аргументиране на собственото мнение).

Курсът дава подготовка за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда веднъж годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

Кандидатите трябва да покриват ниво В2 по езиковата скала на Европейския съюз. За определяне на езиковите знания се провежда входящ тест (не се заплаща допълнително).

Лектор в София

Д-р Гергана Фъркова е преподавател по икономически немски, бизнес етикет и междукултурна комуникация в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализация в Хумболт Университет, Берлин и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). Получава докторска степен на Софийски университет. Фокусът на нейните научни интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и културните особености в междукултурната бизнес комуникацията. Освен участия и доклади на немско-български форуми, тя работи по международни проекти, включва се в екипа по сертифицирането на „Европейски езиков портфейл за професионални цели“. Води практически тренинги за подобряване на комуникацията.

Учебна литература

Преподава се по учебника на издателство Klett Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu. Учебникът, както и 2 бр. CD (само за курсисти) не са включени в таксата за участие в курса. Учебникът (55 лв. с вкл. ДДС) и/или комплектът от 2 бр. CD (60 лв. с вкл. ДДС) могат да бъдат поръчани при записването за курса.

 

 

Файлове за изтегляне

Съдържание на учебника "Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu"

Обратно в списъка

ВИП-Партньори