сеп 21 до дек 14

Курс по икономически немски

Продължителност: 21 септември - 14 декември 2019 г.

80 академични часа, всяка събота от 09.00 до 13.30 ч.

Място: София и Пловдив

Курсът по икономически немски е професионално ориентиран и включва:

  • Разработване и анализиране на основни ситуации от професионалния живот въз основа на автентични документи, аудио- и видеозаписи;
  • Разработване и целенасочено упражняване на основните стратегии в бизнес комуникацията. Задълбочаване на необходимите езикови и комуникативни умения;
  • Представените ситуации са взети от ежедневието.

Те са групирани по теми, което подпомага цялостното разбиране на работните процеси. Важен елемент са също културните различия и тяхното влияние върху бизнес комуникацията. Поставят се на обсъждане норми на поведение, ценностни системи, модели и стилове на общуване в контекста на националните особености и традиции. Целта е да се тренират и развиват всички елементи на езиковата компетентност:

Четене (напр. анализ на пазарните тенденции въз основа на специализирана статия от пресата);

Писане (напр. изготвяне на оферта);

Слушане – разбиране (напр. преценка на стратегията и стила на двама партньори);

Говорене (напр. обсъждане на различни проблеми от професионалния живот заедно с другите курсисти и изразяване и аргументиране на собственото мнение).

Курсът дава подготовка за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда веднъж годишно (през м. ноември) от Германо-Българската индустриално-търговска камара в София.

Кандидатите трябва да покриват ниво В2 по езиковата скала на Европейския съюз. За определяне на езиковите знания се провежда входящ тест (не се заплаща допълнително).

Лектор в София

Д-р Гергана Фъркова е преподавател по икономически немски, бизнес етикет и междукултурна комуникация в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Завършва немска филология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализация в Хумболт Университет, Берлин и Европейски университет Виадрина, Франкфурт (Одер). Получава докторска степен на Софийски университет. Фокусът на нейните научни интереси е ефективното използване на чуждите езици в професионална среда и културните особености в междукултурната бизнес комуникацията. Освен участия и доклади на немско-български форуми, тя работи по международни проекти, включва се в екипа по сертифицирането на „Европейски езиков портфейл за професионални цели“. Води практически тренинги за подобряване на комуникацията. Водила е вътрешнофирмени тренинги и езикови курсове за българските подразделения на интернационални компании като Дойче Луфтханза, Луфтханза Техник, Джонсън Контролс и Ей Ай Джи.

Учебна литература

Преподава се по учебника на издателство Klett Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu. Учебникът, както и 2 бр. CD (само за курсисти) не са включени в таксата за участие в курса. Учебникът (60 лв. с вкл. ДДС) и/или комплектът от 2 бр. CD (65 лв. с вкл. ДДС) могат да бъдат поръчани при записването за курса.

Файлове за изтегляне

Съдържание на учебника "Wirtschaftskommunikation Deutsch Neu"

Обратно в списъка

ВИП-Партньори