окт 05 до дек 21

Курс по юридически немски

Продължителност: от 5 октомври до 21 декември 2019 г.

50 академични часа, всяка събота от 9.00 до 13.30 ч.

Място: София

Описание и цели

Курсът ще запознае участниците с основните понятия на германското право в светлината на българските им юридически аналози. Наред със значителен обем от правна терминология участниците ще се запознаят и с особеностите на отделните правни отрасли в германското право.

Въпреки че фокусът на курса е върху легалните понятия, използвани в Германия, ще бъде обърнато внимание и на някои специфики на австрийската и швейцарската правна терминология.

Основната цел, която преследва курсът, е участниците да подобрят разбирането си на специализирана юридическа литература на немски език, изготвянето на правни становища и документи на немски език, както и писмените си и устни комуникационни си умения, общувайки с чуждестранни колеги и клиенти на немски език.

Съдържание

Курсът представя в рамките на 25 учебни модула по 90 минути основните отрасли на правото: конституционно, гражданско, търговско, наказателно и административно право. Отделни занятия ще бъдат посветени и на защитата на личните данни, правото на обществените поръчки, защитата на околната среда, както и конкурентното право.

Целева група

Всички, които желаят да усвоят специализирана юридическа терминология на немски език и да научат повече за германската, австрийската и швейцарската правни системи.

 • Адвокати, комуникиращи на немски език
 • Юрисконсулти в немскоезични предприятия
 • Експерти от държавната администрация
 • Преводачи, извършващи юридически преводи от и на немски език
 • Мениджъри
 • Административен персонал
 • Студенти

Кандидатите трябва да покриват ниво В2 по езиковата скала на Европейския съюз.

Лектор

Адвокат Димитър Стоименов, LL.M.,
роден на 23.07.1979 г.

Квалификации:

 • Адвокат, медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите LL.M. в областта на германското и сравнително право;
 • Дългогодишен асистент и сътрудник на Европейския правен институт, ръководен от проф. д-р Кристиан фон Бар в Университета в Оснабрюк, Долна Саксония, член на Научноизследователската група по създаване на Европейски граждански кодекс (Извъндоговорна отговорност);
 • Дългогодишен хоноруван преподавател по облигационно право в СУ "Св. Климент Охридски";
 • Участник в законодателни комисии;
 • Лектор на вътрешнофирмени курсове по юридически немски език;
 • Член на Президиума на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК;
 • Автор на множество студии за Европейската комисия и Европейския парламент.

Публикации на немски език (Статии и книги):

 • Einführung in das bulgarische Deliktsrecht, in VersRAI, 4/2007, 59-64
 • Grundeigentum und Sicherheiten in Bulgarien, veröff. von Verband deutscher Pfandbriefbanken, Berlin 2009 (zusammen mit Boris Ivanov)
 • Modernisierung des bulgarischen Familienrechts - ein Exkurs zum parlamentarisch vorgelegten Entwurf eines neuen Familiengesetzbuches, IJVO Jahresheft 2009 Die Durchsetzung von Forderungen in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz in Bulgarien, veröff. von Center for Legal Competence (CLC) Wien 2009 (zusammen mit Boris Ivanov)
Обратно в списъка

ВИП-Партньори