сеп 12

Дуално обучение – предизвикателства пред бизнеса и образователните институции

Съвместно събитие на Германо-Българската индустриално-търговска камара и „РААБЕ България“

Семинарът има за цел да направи преглед на актуалните нормативни изискания в сферата на дуалното обучение към бизнеса и образователните институции. Експерти с дългогодишен опит ще представят с примери от практиката начини и стъпки за оформяне и изготвяне на документацията за администриране на дуалното обучение в компаниите и за регламентиране на отношенията с участващите страни: образователни институции, наставници и обучавани. Ще бъдат обсъдени въпроси и проблеми във връзка с трудово право, осигуряване, изплащане на възнаграждения, здравословни и безопасни условия на труд, обучение на наставници.

Повече информация ще намерите в  семинарната програма тук.

Лектори:

  • Теодора Дичева – дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност" на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Юрист, експерт по трудово право
  • Величка Микова – юрист, експерт по трудово право
  • Зорница Димитрова – юрист, експерт по осигуряване с дългогодишен опит в НОИ и НАП
  • Кармен Вранчев – мениджър „Дуално обучение“, ГБИТК

Ще се радваме на интерес от Ваша страна.

 

 

Обратно в списъка

ВИП-Партньори