Екип

Ръководство

Г-н д-р Митко Василев

Главен управител
Представител на провинция Бавария

+359 2 816 30 10

Напиши имейл

Г-жа Кармен Щрук

Заместник-управител

+359 2 816 30 20

Напиши имейл

DEinternational

Г-н Цанко Цанков

Директор DEinternational

Г-жа Биляна Генова

Маркетинг / Бизнес контакти

Г-жа д-р инж. Красимира Димитрова

Ръководител проект „Young Energy Europe“

Г-жа Татяна Делчева

Маркетинг / Бизнес контакти

Фирми членове и събития

Г-жа Таня Гергинова

Фирми членове и събития

+359 2 816 30 25

Напиши имейл

Г-жа Василена Димитрова

Фирми членове и събития

+359 2 816 30 26

Напиши имейл

Връзки с обществеността

Г-жа Гергана Генова

Връзки с обществеността

Г-жа Иванка Мирчева

Връзки с обществеността

+359 2 816 30 60

Напиши имейл

Обучение и квалификация

Г-жа Соня Банкова

Обучение и квалификация

Панаири

Г-н Илия Тодоров

Кьолнски панаир
Представителство в България

Г-н Кармен Вранчев

Дюселдорфски панаир
Представителство в България

Г-жа Кремена Вълчева

Мюнхенски панаир и GHM Дружество за занаятчийски панаири
Лайпцигски панаир
Представителство в България

Г-н Мичо Чипев

Нюрнбергски панаир
Представителство в България

+359 2 816 30 30

Напиши имейл

Администрация, Човешки ресурси

Г-жа Петя Патрашкова

Асистент на Главния управител
Човешки ресурси

+359 2 816 30 12

Напиши имейл

Г-жа Елвира Блуменберг

Фронт офис

Г-н Димитър Анчев

Техническа поддръжка, домакин

+359 2 816 30 18

Напиши имейл

Финанси

Г-жа Петя Николова

Счетоводство и контрол

+359 2 816 30 10

Напиши имейл