Списък с арбитражните съдии

1. Адвокат* Адрианов, Светлин
Адвокатска кантора "Пенков, Марков и партньори",
София, България

2. Адвокат** проф. д-р Брьодерман, Екарт
Хамбургски университет,
Хамбург, Германия

3. Адвокат* Ганев, Ангел
"Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"
София, България

4. Адвокат***д-р Джилянов, Пламен
Хамбург, Германия

5. Иванов, Живко
Спациалист финанси и банков мениджмънт,
София, България

6. Адвокат* Колев, Николай
"Боянов и партньори",
София, България

7. Aдвокат Копаранов, Христо 
"Попов и партньори"
София, България

8. Адвокат** д-р фон Криегерн, Андреас
Esche Schümann Commichau
Хамбург, Германия

9. Адвокат** д-р Найденова, Мая
Хамбург, Германия и
София, България

10. Проф. д-р д-р хонорис кауза Пашке, Мариан
Катедра по гражданско право; търговско, морско и икономическо право
към Хамбургския университет, Германия

11. Адвокат* Стоименов, Димитър
Адвокатско съдружие „Пунев и Стоименов”,
София, България

12. Професор Стойчев, Красен 
бивш член на КС на Р България,
София, България

13. Адвокат* Томов, Венцислав
SCHOENHERR в кооперация с адвокатско дружество "Стоянов и Цекова",
София, България

14. Адвокат* Трайков, Георги
Адвокатско съдружие "Арсов Начев Ганева",
София, България

15. Адвокат* Савов, Валентин
„Савов & Партньори“,
София, България

16. Адвокат**д-р Фишер, Феликс
Цюрих, Швейцария

17. Адвокат* Христов, Стоил
Адвокатско съдружие "Арсов Начев Ганева",
София, България

 

*   правоспособен в България
**  правоспособен в Германия
*** правоспособен в България и в Германия