Tzanko Tzankov

Leiter DEinternational
Тел.: 02 81630 24
tzanko.tzankov(at)ahk.bg

Bilyana Genova

Marketing / Geschäftskontakte
Tel.: +359 2 81630 23
bilyana.genova(at)ahk.bg

Tatyana Delcheva

Marketing / Geschäftskontakte
Tel.: +359 2 81630 21
tatyana.delcheva(at)ahk.bg